VPRO (2) In De Groene van 8 april wordt door ‘sommige betrokkenen’ een verband gelegd tussen het feit dat wij volgend seizoen niet als duo op het tv-scherm zullen verschijnen en ‘de paleisoorlog van de VPRO’. Dit is klinkklare kletskoek! Met de hoofdredacteur van de VPRO-televisie, Hans Maarten van den Brink, onderhouden wij een uitstekende relatie.
Hilversum, KEES VAN KOOTEN & WIM DE BIE, eerstbetrokkenen
Karaktermoord
De suggestie als zou Van Baalen louter over ‘negatieve beeldvorming’ gestruikeld zijn (De Groene van 8 april), is naast de waarheid. Ten eerste zijn er de onverkwikkelijke sympathieën voor onbetamelijk rechts en ten tweede zijn er de leugens van Van Baalen over zijn verleden. Dat tweede is doorslaggevend geweest voor zijn val.
‘Bijna alles wat nu tegen Hans van Baalen is ingebracht is onbewezen of aantoonbaar onjuist’, schrijft Brouwer. Zowel in onze artikelen als in uitzendingen van Nova en Netwerk is onomstotelijk komen vast te staan dat Van Baalen jarenlang uiterst rechtse sympathieën vertoonde. Meerdere schriftelijke bronnen, haast dertig oude bekenden (uit studententijd, schooltijd en dienst) van Van Baalen afdoen als een samenzwering, lijkt ons niet erg geloofwaardig. Van Baalen was drie jaar achter elkaar bestuurslid van Pro Patria, een jaar als commissaris en twee jaar als praeses. Dit blijkt uit schriftelijke bronnen als de Almanak van Minerva, de notulen van de algemene ledenvergadering en het verenigingsblad Correl, waarin Van Baalen de vele stukjes van zijn hand zelf ondertekent als praeses Pro Patria.
Inderdaad is hij in zijn tweede ambtstermijn uit zijn functie ontheven. Het bestuur van Minerva had zo schoon genoeg van zijn voortdurende provocaties dat zij hem op alle mogelijke manieren hebben proberen kwijt te raken. Dat hij juist aangesteld zou zijn om orde op zaken te stellen, is Van Baalens eigen versie op dit moment, maar stoelt duidelijk niet op de feiten.
Nadat Van Baalen als praeses verdween, bleef hij echter wel zeer nauw betrokken bij Pro Patria. Hij werd lid van de Raad van Commissarissen van Pro Patria en bleef dat tot in de week waarin wij ons artikel publiceerden.
Wij hebben duidelijk beschreven dat Van Baalen niet betrokken was bij de incidenten van 1979. Wel kan men zich afvragen waarom iemand zich wil identificeren met een dergelijke club. Zich het vuur uit de schoenen loopt om bestuurslid te worden. Deze besturen worden door coöptatie samengesteld en je moet er een hoop voor doen om bestuurslid te worden.
Aan de publicatie van het eerste artikel over Van Baalen is ongeveer drie weken onderzoek voorafgegaan. We hebben Van Baalen steeds ruim op tijd kans op weerwoord geboden. Waar hij gebruik van gemaakt heeft.
‘Blijft over de brief’, (aan Glimmerveen), schrijft Brouwer. Blijft over? Er blijft het hele beeld: de opeenvolging van gebeurtenissen en getuigenissen, die een periode van tien jaar bestrijken.
Dat er sprake zou zijn van een ‘jacht’ van Vrij Nederland op Van Baalen is de wereld op zijn kop. Het verleden van een kandidaat-kamerlid, ongeacht van welke partij, is relevant.
Amsterdam, ROB DE LANGE & YOERI ALBRECHT, redacteuren Vrij Nederland((Naschrift:(Soms heeft een redactie het voorrecht om een brief te ontvangen die bedoeld is om een aanval te pareren maar die in feite de aanval ondersteunt. Zo ook deze brief van twee Vrij-Nederlandredacteuren.
Alle ruis terzijde: Van Baalen is gestruikeld over de beschuldiging dat hij er jarenlang neo-nazistische, althans semi-fascistische, althans extreem-rechtse opvattingen op na heeft gehouden. In de VN-brief wordt die beschuldiging door één onweerlegbaar feit gestaafd: dat Van Baalen praeses en wat al niet geweest is van de Leidse Studenten Weerbaarheid. Weliswaar niet in de tijd dat daar abjecte incidenten plaatsvonden. Maar later wel en dat zegt voldoende.
O ja? Dat zegt alleen voldoende voor wie Pro Patria en rechts-extremisme aan elkaar gelijk stelt. De consequentie van de VN-brief is dat alwie actief lid van Pro Patria geweest is, daarmee het passief kiesrecht in feite verspeeld heeft.
Vandaar dat de Vrij-Nederland-journalisten zich zoveel moeite getroost hebben om uit te vinden wat helemaal niet uitgevonden hoeft te worden. Dat Van Baalen, roffel, roffel, roffel, het blijkt uit notulen en artikelen en uit wat al niet, nieuwe roffels, lid en voorzitter van Pro Patria geweest is! Alsof Van Baalen dát feit ontkend heeft! Het is alsof je leest dat uit veel ministerraadsnotulen, uit getuigenissen van vrienden en uit tal van secundaire bronnen gebleken is dat Lubbers minister-president van Nederland geweest is. Rake vondst!
De vondst pleit alleen tegen Van Baalen als geldt: Van Baalen is Pro Patria, Pro Patria is neo-nazistisch, ergo, Van Baalen is extreem rechts.
Nu valt het voor een Groene-redacteur niet mee om een goed woordje te doen voor een ook toen al verkalkte, brallerige schertsvertoning van rare studenten die rijkbepluimd het geweer presenteren - maar dat er onder die feestpakken louter vermomde semi-fascisten schuil gingen, zo ver willen zelfs wij niet gaan.
Vrij Nederland blijkbaar wel.
(Natuurlijk is het de taak van journalisten om achter het verleden van publieke figuren aan te gaan. Dat hebben de Vrij-Nederlandjournalisten gedaan. In de hype die daarna ontstond, is mede door hun toedoen de beeldvorming de feiten gaan wegdrukken. Dat heeft De Groene aangetoond. En dat heeft bovenstaande brief bevestigd.
GERARD VAN WESTERLOO, hoofdredacteur De Groene Amsterdammer