In de eerste plaats vond ik het een zeer lezenswaardig artikel. In de tweede plaats was ik verre van blij met de tweeëneenhalve regel tussen haakjes over het Nederlands Paviljoen. Beter helemaal niets dan tweeëneenhalve regel tussen haakjes. Nu maakt het de indruk dat René Zwaap niet verder is gekomen dan de eerste paar meter, gezien zijn wel zeer summiere aanduiding.
In de derde plaats kom je op weg naar de Portugese themapaviljoens bij twee van de drie toegangspoorten helemaal niet langs het Nederlands Paviljoen, laat staan dat men ons paviljoen ‘ongemoeid’ laat!
Ik maak u erop attent dat halverwege volgende week één miljoen bezoekers het Nederlands Paviljoen niet zullen hebben gemeden, oftewel hebben bezocht, en dat met behulp van ‘enkele dia’s en een paar opgezette zeemeeuwen’ (die overigens scholeksters heten).
Lissabon, N.O.F. VORSTMAN Directeur Expo-paviljoen
Alblasserwaard
Het deed mij vanzelfsprekend deugd dat De Groene deze week een heel artikel (‘Gerry en de gays’ van Joost Niemöller) wijdt aan mijn denkbeelden. Wel bevreemdde het mij dat ik getypeerd werd als ‘het orakel van de Alblasserwaard’ (omslag), ‘een katholiek uit de Alblasserwaard’ (inhoudsopgave) en als iemand die zijn ‘Alblasserwaardse identiteit’ met trots uitdraagt. Ik kom namelijk niet uit de Alblasserwaard. Sterker nog: ik ben nog nooit in deze, ongetwijfeld fraaie regio geweest. Ik ben, zoals ik in verscheidene columns en vraaggesprekken heb laten weten, geboren in Rotterdam, dat overigens, wederom in tegenstelling tot wat de heer Niemöller beweert, niet mijn huidige woonplaats is.
Den Haag, GERRY VAN DER LIST
Nawoord Joost Niemöller: Gerry van der List komt inderdaad niet uit de Alblasserwaard. Ik had een interview met hem in Vrij Nederland (6 september 1997) slordig gelezen. Met de daarin genoemde ‘hij’ werd niet naar Van der List verwezen, zoals ik dacht, maar naar Elco Brinkman. Dat was erg dom van mij. Mijn excuses aan alle inwoners van de Alblasserwaard.
Niet Nix
Aan het eind van de negentiende eeuw daalde het aantal ooievaars in de omgeving van Hamburg even snel als het geboortencijfer. Conclusie: de ooievaar brengt de babytjes. Een zelfde correlatie legt Mirjam de Rijk in het redactioneel commentaar van De Groene van 12 augustus. De gemiddelde leeftijd van het kabinet zou aantonen dat Niet Nix, de enige vernieuwingsbeweging in de PvdA, failliet is. Een vreemde conclusie als je bedenkt da het verwerven van posten in het kabinet nooit de ambitie van de Niet-Nixers is geweest. De door commentatoren en politici van de protestgeneratie zo verguisde stelregel ‘geen macht maar invloed’ geldt nog steeds.
Opmerkelijk is dat het ontbreken van fixatie op het pluche beschouwd wordt als het bewijs dat het Niet Nix toch om alles te doen is behalve de inhoud. Alsof het op de barricaden schreeuwen dat oude lullen weg moeten de enige uiting van een moderne sociaal-democratische maatschappijvisie is. Met ‘geen macht maar invloed’ in het achterhoofd heeft Niet Nix in de anderhalf jaar van haar bestaan inhoudelijk veel bereikt. Veel ideeën uit hun pamflet zijn terug te lezen in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Vormvernieuwingen van Niet Nix als het Vlugschrift, detective-projecten en de wijze van bijeenkomsten organiseren zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de PvdA.
Toch is Niet Nix er in anderhalf jaar nog niet in geslaagd een fundamentele cultuuromslag binnen de PvdA te realiseren. Nog steeds is het niet vanzelfsprekend dat de PvdA zoekt naar jonge, visionaire en onorthodoxe bestuurders voor het kabinet. Ons pleidooi om de partij een permanente zoektocht naar nieuwe ideeën voor de toekomst te laten uitvoeren, lijkt aan dovemansoren gericht. Veel verder dan een nieuw, navelstaarderig, op het verleden gericht beginselprogramma komt de partij niet.
Amsterdam, TONO WALLAART coördinator Niet Nix