Klemperer
Het was prettig om (in De Groene van 2 april) veel over Otto Klemperer te lezen. Het was niet prettig om op geen enkele wijze vermeld te zien dat Klemperer het Residentie Orkest dirigeerde in het zomerseizoen 1946, in het winterseizoen 1953-1954 en in het Holland Festival 1954. In totaal tien maal met onder meer Mahler 4, Brahms 1 en Strawinsky’s Symfonie in drie delen. Het orkest was zeer op hem gesteld. Hij was soms sarcastisch, vaak geestig en soms extravagant. Wellicht kunt u er een volgende keer een telefoontje naar Den Haag aan wagen. Dan hoort u nog eens iets nieuws. Bijvoorbeeld over zijn principes als dirigent: ‘Hier gibt’s kein aber, hier gibt’s Klemperer.’
Den Haag, HANS CITROEN Van Oostrom
Professor Van Oostrom beweerde in De Groene van 9 april dat hij en ik beiden door Elsevier werden gevraagd een lijstje in te leveren van zaken waarvan we hoopten dat ze tot het culturele referentiekader van de toekomstige generaties zouden behoren. Op Van Oostroms lijstje stonden Nijhoff, Couperus et cetera, en op mijn lijstje zouden volgens Van Oostrom louter ‘alle Asterixen, alle Kuifjes en alle Suskes en Wiskes’ staan. ‘Dan heb ik toch liever dat er voor de klas iemand staat met mijn waardepatroon dan met het zijne’, voegt Van Oostrom hier aan toe.
Mijn culturele klomp breekt als ik dit lees. Van Oostrom vergeet namelijk te vermelden dat op mijn lijstje - naast onder andere Boccaccio, Shakespeare, Knut Hamsun, Salinger, Julio Cortázar, Reve en Hermans - ook de door Van Oostrom genoemde Nijhoff en Couperus staan! Waarom Van Oostrom dit verzwijgt is mij werkelijk een raadsel. Iemand als Van Oostrom, die volgens zijn ‘waardeptroon’ achterbaks mag liegen en nijdassen, zou ik niet voor de klas willen.
Utrecht, RONALD GIPHART
Aanmoediging
Redactie en administratie van De Groene Amsterdammer feliciteren hun collega Eveline Brandt met de eervolle vermelding die haar door het Genootschap van Hoofdredacteuren is gegeven, het een en ander in het kader van de strijd om het Gouden Pennetje, de aanmoedigingsprijs voor jonge journalisten.