Studentenpolitiek

De studenten worden weer opstandig en eisen beter onderwijs: ze willen niet meer punten scoren maar zelfstandig leren denken, kritisch leren denken, zelfreflectie uitvoeren, de diepte in («Studenten terug op de barricaden» van Peter Vermaas in De Groene van 2 september). Het zijn niet alleen de studentenpolitieke bewegingen die dit beweren, ook universiteitsbladen als Discorsi (Universiteit van Amsterdam, faculteit Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen) hebben dergelijke eisen. Vreemd, als je bedenkt dat dergelijke waarden bij door docenten én klagende studenten gemarginaliseerde studies als Vrouwenstudies juist vanaf dag één bijgebracht worden. Discussiecolleges waarin de studenten middels referaten, stellingnamen en discussies zelf aan het woord gelaten worden; opdrachten waarin het eigen studiemateriaal kritisch wordt bekeken; een onderwijsfilosofie waarin ervan uit wordt gegaan dat iedereen iets weet, niet alleen de docent; readers die telkens weer opnieuw worden samengesteld; mededelingen over buitenuniversitaire activiteiten die minstens zo belangrijk zijn als «de tentamenstof». Kom op, als jullie echt durven, en stap over naar Vrouwen studies!

IRIS VAN DER TUIN, Groningen

student Vrouwenstudies aan de UvA
Antisemieten

Martin van Amerongen schrijft in zijn commentaar «Wagner in Auschwitz» (in De Groene van 2 september): «De Polen waren immers al antisemieten voordat Richard Wagner geboren werd.»

Neen.

Je kunt je ergeren aan alle antisemitisme van alle tijden. Je kunt je erover verbazen hoe in sommige streken antisemitisme meer lijkt voor te komen dan in andere. Maar «De Polen waren immers al antisemieten…», dat is niet goed.

WEIA REINBOUD, Utrecht