Wat mij, en misschien nog enige medemensen, veel meer heeft verbaasd en geërgerd, is dat het duo Kok-Van Mierlo wel een half jaar in half Europa heeft rondgesjouwd om ons een euro op te dringen waarop niemand zit te wachten, behalve een paar pluto-, bureau- en policraten. (Kunnen we die munt trouwens niet beter onze ‘neuro’ noemen?)
Maar dat ze het blijkbaar niet de moeite waard vonden om, wat toch voor de hand lag als teken van daadwerkelijke Europese solidariteit, een appèl te doen op ons wellustig in welvaart wentelende poldermodelvolk om de door watersnood getroffen Tsjechen, Polen en Roemenen elders in ‘ons’ Europa te hulp te komen.
En dan te denken aan onze eigen vloedgolven van zelfbeklag, toen we in 1953 dachten dat de hele wereld meeleefde met onze watersnood.
Maar dat is, toegegeven, lang geleden, toen we zelfs nog socialisten hadden (proletariërs aller landen, laten we toch vooral niet overdrijven…).
Rotterdam, E.M. JANSSEN PERIO
CDA
Naar aanleiding van uw artikel over moslims in het CDA in De Groene van 20 augustus, wil ik graag het volgende opmerken.
Ook ik heb weleens met de gedachte gespeeld om me als lid bij deze partij aan te melden. Als voornaamste argument telt voor mij het feit dat er geen landelijke moslimpartij bestaat. Hoewel we het volstrekt oneens zijn over de Jezus-figuur, kennen we toch veel gemeenschappelijke normen en waarden. Seksuele relaties slechts binnen het huwelijk, geen abortus, geen euthanasie, et cetera.
In onze ontnormde westerse maatschappij moeten we vooralsnog naar gemeenschappelijke waarden zoeken om zo deze fatale ontwikkeling te kunnen ombuigen. Onze gezamenlijke God gebiedt dit.
Lelystad, OMAR F. NEUFELD