Imago

Vorige week stond in diverse kranten en bladen het bericht: «De Nederlander denkt positief over de boer, maar de boer heeft een negatief zelfbeeld.»

Als je dit leest, denk je: hoe is het mogelijk dat de agrarische ondernemer meent dat de consument negatief over hem denkt? Ik denk dat het negatieve zelfbeeld hem opgedrongen wordt. Als ik de agrarische bladen lees, dan lees ik over strengere verliesnormen, kkm wordt aangescherpt, strenger ammoniakbeleid, apk-keuring voor koeien en als klap op de vuurpijl willen lto en de zuivelindustrie het op een akkoordje gooien met de Stichting Natuur en Milieu, in de vorm van een milieuconvenant. Dit alles wordt verdedigd met de stelling: «De consument wil het.»

Volgens mij wil en krijgt de consument maar één ding, en dat is: gezonde en goedkope producten van een uitstekende kwaliteit. De gemiddelde consument heeft totaal geen interesse in nitraat- en ammoniakbeleid. Het enige wat telt, is de ervaring dat het bos beter groeit dan ooit en dat de kikkers kwaken in de boerensloten.

De gemiddelde lto-bestuurder is heel wat dommer. Die gelooft de onzin van de milieufanaten en denkt dat de Stichting Natuur en Milieu de samenleving vertegenwoordigt. Wie vertegenwoordigt eigenlijk de samenleving?

De Stichting Natuur en Milieu is een belangengroepering die een moderne samenleving nastreeft met veel asfalt en beton, en daarlangs wensen ze de onhaalbare oernatuur. Zij zien de agrarische ondernemer alleen maar als ver vuiler. De gemiddelde consument ziet de boer helemaal niet als vervuiler.

Dit is een van de uitkomsten van de enquête. De lto en de zuivelindustrie zitten dus met de verkeerde club om de tafel.

Het is een geluk dat de gemiddelde consument de vakbladen Oogst, Boerderij en het Agrarisch Dagblad niet leest. In deze bladen moeten we constant lezen dat we alle regelgeving en milieu-onzin moeten accepteren omdat «de consument het wil».

En zo wordt steeds een negatief beeld van de sector neergezet, met als gevolg: een negatief zelfbeeld bij de agrarische ondernemer die dit elke keer leest, terwijl de consument, die deze onzin niet leest, een heel wat positiever beeld heeft.

De pr-campagne «Ondernemers van Nature» heeft laten zien dat het beeld van de agrarische sector wel degelijk positief te beïnvloeden is. Maar dan moeten wel de positieve zaken aan het licht komen.

Ik durf de stelling te verdedigen dat de Nederlandse melkveehouderij de schoonste sector van Nederland is. Het is een schitterende sector, waar wereldwijd met respect over gesproken wordt.

Kortom: lto en de zuivelindustrie moeten het positieve als uitgangspunt nemen in hun beleid en dat krachtig uitdragen, zodat we weer met trots melkveehouder in Nederland kunnen zijn!

TETTE HOFSTRA

Akkrum

Lid Dagelijks Bestuur nmv en lid

pr-groep Ondernemers van Nature