Tot Venetiaan zat er nog een Nederlandse vinger in de Paramaribo-pap. Die is sinds Wijdenbosch verdwenen. Het volk koos NDP en sindsdien is de rancune niet van de lucht. Zelfs de zogenaamde ‘decembermoorden’ van 1982, waarvan niemand de ware toedracht boven water durft te halen omdat die voor Nederland en de Verenigde Staten te compromitterend is, worden er bijgesleept.
In plaats van bijvoorbeeld een Ronnie Brunswijk-dossier te openen wordt het huidige Surinaamse politieke bestel door het ‘moederland’ aan alle kanten op de meest kleinzielige wijze gefrustreerd. Een kleine ex-kolonie poogt in de regio zelfstandig een plaatsje te veroveren, maar wordt daarbij constant door Nederland gedwarsboomd.
Zo'n Spong, die zich in 26 van de meest excentrieke bochten wringt om ‘er in Nederland maar bij te horen’, is een egotripper, geen Surinamer. Maar hij wordt wél ingehuurd om anti-Bouterse-verhalen op te hangen.
Suriname is pas een jaar bezig haar onafhankelijkheid enigszins gestalte te geven en Van Mierlo cs. haasten zich om die pogingen te verpesten. De heisa over de ‘staatsgreep’ past precies in dat postkoloniale peststramien. Laatdunkend, arrogant en rancuneus zijn de enige kwalificaties die ik heb voor dit soort ‘vrijheid van meningsuiting’.
Amsterdam, SOPHIE VAN DEN BERG
Doemdenken
In het essay over doemdenken (in De Groene van 8 oktober) doet de verlichte auteur Leo de Haes de romantische doemdenkers onrecht door hen eugenetische neigingen in de schoenen te schuiven.
Al op grond van de kenmerken die de auteur zelf aan de doemdenkers toedicht (gebrek aan veranderingsgezindheid, een neiging het bestaande te willen bewaren, scepsis tegen wetenschap en techniek) is af te leiden dat zij tegen eugenetica zijn. Eugenetica is immers het veranderen van mensen met behulp van wetenschap en techniek.
Eugenetica past echter juist heel goed in de gedachten van vooruitgangsgelovigen. Het is immers een manier om de door hen geliefde moderne middelen aan te wenden om de vooruitgang ook wat betreft de constitutie van de mens zelf tot uiting te doen komen.
Niet voor niets waren het, zoals Leo de Haes zelf al meldt, vooral vooruitgangsgelovige socialistische wetenschappers die eugenetische voorstellen deden. Niet voor niets is de krachtigste verlichtingsdenker in Nederland van dit moment, C.W. Rietdijk, ook de krachtigste voorstander van eugenetische maatregelen.
Concluderend: De Haes doet er beter aan zich nog eens in de eugenetica te verdiepen teneinde de schaduwzijde van zijn eigen verlichte positie te doorzien. Dat is heel wat nuttiger dan de doemdenkers met het gedachtengoed der eugenetici te kastijden.
Enschede, PATRICK P. HOETINK