In het bewuste artikel van Vrij Nederland (16 maart 1996) stond echter dat ik gezegd zou hebben dat Bolkestein zich door de (communistische) International Union of Students (IUS) op sleeptouw liet nemen. Dat heb ik overigens evenmin gezegd. Ik heb de schrijver van het VN-artikel, Steven de Vogel, daar vorig jaar al op gewezen maar heb mij toen niet ingespannen de zaak publiekelijk recht te zetten, omdat ik de kous als af beschouwde. Nu De Groene mijn veronderstelde uitspraak, nota bene tussen aanhalingstekens, nog verder parafraseert, voel ik mij toch geroepen uit te leggen hoe de zaak in elkaar zat.
De Nederlandse Studenten Raad (NSR) wond zich inderdaad nogal op over de contacten van Frits Bolkestein met de IUS. De West-Europese studentenraden hadden enkele jaren lang tevergeefs geprobeerd de IUS tot gesprekken over studentenaangelegenheden te bewegen, maar zij hadden ten slotte de moed opgegeven en alle contacten met de IUS verbroken. Bolkestein trok zich daar niets van aan. Voor zover ik mij herinner stelde hij zich op het standpunt dat men zijn tegenstander diende te kennen en stak hij bovendien de draak met de apolitieke instelling van de corpora die in de NSR de dienst uitmaakten. Hij aarzelde niet over deze kwestie zowel met de NSR als met het ministerie van Buitenlandse Zaken (twee handen op één buik, volgens hem) in de clinch te gaan. In deze beide instellingen werd wel zorgelijk geopperd dat Bolkestein zich door de IUS op sleeptouw liet nemen, maar ik heb hem nooit op een spoor van naïviteit tegenover het communisme betrapt en ik kan mij nauwelijks voorstellen dat anderen dat wel hebben gedaan. Met zijn weigering zich aan de regels te houden moet hij destijds veel mensen geërgerd hebben, maar niemand kan toen in hem een politiek onbenul hebben gezien. Bonn, MR. A.P. VAN WALSUM ambassadeur
De paus Inderdaad is het antisemitisme door de eeuwen heen gevoed door het christendom. De rooms-katholieke kerk is nu echter doende met een sprong voorwaarts. De heer Van der Putten (zie De Groene van 5 november) zou ik willen zeggen: het is noodzakelijk de vinger aan de pols te houden, kerken te wijzen op hun tekortkomingen, christelijke sekten te ontmaskeren, maar ook zichzelf af te vragen: wat kan ik nog meer doen dan kritiek leveren? Den Dolder, AUKJE DE VRIES