De formule ‘Het Parool is een groot Amsterdamse krant met landelijke allure’ was geen compromis tussen Max de Jong en Van der Zee, maar is al in 1982 bedacht door Jan Damen, ex-Volkskrantdirecteur en destijds hoofddirecteur van Perscombinatie. Met die formule als uitgangspunt heb ik destijds gepoogd de krant in Amsterdamse richting te duwen. Dat is niet alleen mislukt, ook de allure ging goeddeels verloren; misschien meer door de opgelegde, onder Van der Zee grotendeels teruggedraaide bezuinigingen (ruim twee miljoen per jaar, circa vijfentwintig redacteuren) dan door hoofdredactioneel wanbeleid. Een ‘Sociaal plan Perscombinatie’ schreef voor dat bij de bezuinigingen gedwongen ontslagen zouden worden vermeden. Ik was daar voor, destijds, en het is ook gelukt. Maar achteraf denk ik dat Het Parool er aan het eind van mijn hoofdredacteurschap beter had voorgestaan als we wat minder sociaal te werk hadden kunnen gaan.
Volgens Paul Damen is Het Parool na mijn vertrek alsnog ver-Amsterdamst. Die vaststelling lijkt me onjuist. Van der Zee heeft zich er vooral voor ingespannen de krant een plaats te geven tussen de kwaliteitskranten. Zelfs de reclameslogan ‘Het Parool schrijft met een Amsterdams accent’ moest verdwijnen omdat die een te ordinaire krant zou suggereren. De destijds toegevoegde regio-pagina moet Van der Zee door de strot geperst zijn door hoofddirecteur Van Ginkel, voor wie de redding van de krant in de regio lag. Zo zei hij het bij mijn afscheid: ‘Het Parool gaat de regio in, en dan maar rammen.’ Amsterdam, WOUTER GORTZAK, van 1981-1988 hoofdredacteur Het Parool