Grrr

Dunblane In de lijst schuldigen aan het drama in Dunblane die in het commentaar van Aart Brouwer wordt genoemd (De Groene van 20 maart) ontbreekt naar mijn gevoel de naam van de oude Chinees die het buskruit uitvond. Met andere woorden: terwijl de Engelse tabloids bezig zijn met de omzet, gebruikt Brouwer de ellende om zijn morele superioriteit te bewijzen. Onversneden farizeisme dus. En bedient hij daarmee niet gewoon de modale lezer van De Groene Amsterdammer? Amsterdam, TONY LITH

De Harde Kern In De Groene Amsterdammer van 27 maart gaf Sarah Verroen in het artikel ‘Onverbeterlijke feministen’ commentaar op het schrijverscollectief De Harde Kern.
Zou het niet makkelijker voor de emancipatie van de vrouw zijn als de dames van De Harde Kern en de dames van de Macha-Machagroep plus de dames die hier over schrijven (Sarah Verroen) eens ophouden met dat onderlinge gekibbel? Zolang zij hiermee doorgaan, neem ik het de mannen niet kwalijk als zij vinden dat het enige recht van de vrouw het aanrecht is. Rotterdam, SAMIRA BENALI