Odysseus en zijn zoon verzinnen geen list die een weddenschap inhoudt. Er is bij Homerus namelijk sprake van een wedstrijd die op voorstel van Penelope wordt gehouden: zij zal de vrijer huwen die erin slaagt de boog te spannen en een pijl door de openingen te jagen. Misschien speelt Strauss’ vrije bewerking Zonneveld parten. Dan zou echter het signaleren van de verschillen met de klassieke weergave op zijn plaats zijn geweest. Voorburg, PETER MONTE
Het dossier Kain Na zijn essay in De Groene van 31 juli drie maal te hebben gelezen, was het mij nog steeds niet duidelijk wat Peter Hofstede nu wilde vertellen: wilde hij mij duidelijk maken dat een ‘monsterverbond van joods patriarchalisme met christelijke theologie’ de oorzaak is van het wereldleed? Of moest ik mij opwinden over de vrouwonvriendelijkheid van het christendom?
Het spoor van Hofstede leidt van Kain en Abel naar de kerkvader Augustinus, maakt vervolgens een zijsprong naar Aad Nuis, hervindt zijn pad bij Adolf Hitler, keert met de snelheid van het licht terug naar de ‘christelijke kerk als grootste slavenhouder in het Romeinse keizerrijk’, stoot onverbiddelijk door naar het ‘Amerikaans-Europees tv-entertainment’, scheert rakelings langs de multiculturele samenleving, maakt een zwenking richting de vrouwvriendelijke Confucius, glibbert langs de seksist Paulus, en is uiteindelijk weer terug bij af: bij Kain en Abel.
Peter Hofstede is een duivelskunstenaar. Maar begrijpen doe ik hem nog steeds niet. Hebben we het ontstaan van de christelijke kerk dan werkelijk te danken aan een kwade genius als Augustinus die met de roede en knoet de onwetende massa tot christenslaaf zou hebben geranseld?
‘Radovan Karadzic gaat er prat op christen te zijn.’ Pietje Puk in Nergenshuizen ook, en die heeft gisteren de kat geslagen. En ook Martin Luther King noemde zich een christen. En zijn abjecte verschijnselen als slavernij en discriminatie de wezenskenmerken van het christendom?
Misschien als het verhaal van Kain en Abel niet zou hebben bestaan, als het jodendom en christendom nooit hun snode komplot zouden hebben gesmeed, dan hadden we nu allemaal heel veel van elkaar gehouden. Het spijt me Peter, het spijt me dat ik een mens ben. Toch lijkt het me raadzaam dat je per direct een ticket boekt naar India, opdat je jezelf onder een steen mag vinden. En opdat wij verschoond zullen blijven van je apocalyptische wartaal. Want begrepen heb ik je niet. Maar misschien ben ik ook geen ‘postmorele lezer’. Amsterdam, BINNERT DE BEAUFORT