De organisatie die De Groene wilde opk(n)open en die met ‘onze’ Binnenlandse Veiligheidsdienst vurige smeerlapperij bedreef. Ten behoeve van de USA en ‘onze’ grote partijen, PvdA inbegrepen. Zulks door middel van provocateurs en infiltranten.
Overigens, alle waardering voor De Groene van 2 oktober, waarin het artikel Topgeheim over Giliam de Valks studie, onmisbare aanvulling van de Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheids Dienst van (BVD'er) D. Engelen en van De affaire- Sanders van Aalders en Hilbrink. Groningen, WIEMER EMMELKAMP
Goldhagen
In de zomer van 1944 legde een Duitse soldaat mij uit waarom hij gewillig deelnam aan de shoah. Hij was de eerste bewaker van een aussen-commando in Birkenau die niet met karwats en gevloek op mij afkwam. Hij vertelde dat joden leugenachtig en verdorven geboren worden. Ik was net vijftien jaar en wat de Duitser vertelde, maakte op mij diepe indruk. Deze vriendelijke man, die de moeite nam mij een probleem uit te leggen, was misschien wel onderwijzer. Hij nam de moeite rustig uit te leggen waarom gewone Duitsers gewillig meededen aan de massamoord op gewone medemensen. Deze ontmoeting legde de basis voor mijn levenslange studie van de shoah. De shoah was geen onderdeel van de Duitse expansieoorlog, die met wapens werd uitgevochten, maar een civiele moord in de schaduw van een oorlog.
Zoals uit uw recente artikel in De Groene van 18 september blijkt, is het de grote verdienste van Goldhagen dat hij zulk fundamenteel onderzoek gedaan heeft naar de ideologie van mensen als bovenbeschreven Duitse soldaat. Amsterdam, FIA POLAK
Vrouwenbeweging
Het kader waarbinnen de discussie Vrouwen voor vrouwen in De Groene van 9 oktober zich beweegt, is een akelig voorbeeld van beperkt, eurocentrisch, wit, middle class-denken. Er wordt geheel voorbij gegaan aan de kracht van de internationale vrouwenbeweging. Op de vrouwenconferentie in Beijing kwam een springlevende, goed georganiseerde en zeer inspirerende vrouwenbeweging naar buiten, de grootste sociale beweging die er op dit moment in de wereld is.
En de witte dames mogen dan moe en uitgeblust op de bank zitten, ‘de vrouwenbeweging’ in Nederland op dit moment is zwart. Het zijn de Marokkaanse, Koerdische, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse, Iraanse, Iraakse en Afrikaanse vrouwen die acties voeren tegen het asielbeleid, en voor de rechten van de vrouwen in een steeds rechtser wordend Europa.
Had De Groene een wat gekleurder gezelschap om de tafel gezet, dan was dat ongetwijfeld het perspectief en de dynamiek van de discussie ten goede gekomen. Amsterdam, namens Mama Cash MARJAN SAX, LILIANNE PLOUMEN