Friezen In het artikel van René Zwaap in De Groene van 30 oktober staat een opmerking die bijzonder beledigend en grievend is voor de Friese (plattelands)bevolking. Zwaap schrijft: ‘Als ik bijvoorbeeld in Friesland stuit op een dorp dat qua blond en blauwe ogen nog het meeste lijkt op een of andere post-nazidroomkolonie in Zuid-Amerika, bemerk ik dat er zich een zekere onrust van mij meester maakt, een enigszins claustrofobische beslotenheid, alsof je een geamputeerde wereld bent binnengestapt.’ Ik heb zelf ruim 23 jaar in een Fries plattelandsdorp gewoond, en de bevolking is er zeer gastvrij en vriendelijk. Een dergelijke uitlating past niet in een blad als De Groene, dat juist tolerantie tussen diverse bevolkingsgroepen predikt.
Leeuwarden, HENDRIK SYBRANDY
Homeopathie
Phaedra Werkhoven heeft het zich in haar artikel van 6 november over homeopathie erg gemakkelijk gemaakt. Je neemt een primitieve emotie als: ‘Wat ik niet begrijp bestaat niet’, en bouwt daar een lekker duidelijk stuk omheen.
Het lijkt erop dat mevrouw Werkhoven een eigen visie heeft op homeopathie en ze laat die graag onder woorden brengen door de vertegenwoordigers van de Vereniging tegen Kwakzalverij. De ingewijde lezer weet inmiddels dat deze vereniging niet vecht tegen kwakzalverij maar tegen alternatieve geneeskunde, kortom alles wat de glans van de gevestigde orde in de geneeskunst kan doen verbleken.
Op deze manier kun je gemakkelijk informatie verdraaien. Bijvoorbeeld door te suggereren dat de homeopathie geen onderzoek naar de werkzaamheid van haar geneesmiddelen wil doen. Inmiddels zijn er honderden onderzoeken verricht en twee derde daarvan laat een positief resultaat voor de homeopathie zien. Met dit resultaat wordt het moeilijk om te bewijzen dat homeopathie niet werkt. Het is zelfs zo dat een reguliere methode met een dergelijk resultaat erkend zou worden. De stelling van de tegenstanders dat homeopathie niet onderzocht is of dat de onwerkzaamheid bewezen zou zijn, klopt dus niet. Vervolgens stelt men dat de kwaliteit van het onderzoek onvoldoende is. Wij zullen niet ontkennen dat het onderzoek beter kan, maar dit geldt evenzeer voor dat in de reguliere geneeskunde.
De bewering dat homeopathie vooral wordt aangewend bij onschuldige klachten, is tendentieus. In het zelfzorgcircuit wordt homeopathie vaak toegepast, maar onderzoek toont ook aan dat tachtig procent van de patiënten die homeopathische artsen raadplegen, dit doen vanwege chronische klachten. Waarom deze chronische patiënten homeopathische hulp zoeken ondanks het gebruik van ‘bewezen’ reguliere middelen, is nog nauwelijks onderzocht. Niemand kan nog ontkennen dat vijf miljoen Nederlanders tevreden gebruikers van homeopathische geneesmiddelen zijn. Daarom kan dit een aantrekkelijke markt zijn voor minder bonafide fabrikanten. Dit en het grote aantal gebruikers zijn al voldoende redenen om deze geneesmiddelen te registreren.
Breda, LEX RUTTEN, arts Woordvoerder Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland VHAN)