Mirjam de Rijk had beter kunnen weten. Want in het door haar wèl gebruikte maar niet geciteerde boek De inspraak voorbij van Lex Veldboer (IPP, 1996) schrijf ik dat het een misverstand zou zijn te denken dat burgers zich op enigerlei wijze met besturen gaan bemoeien. Integendeel, politici initiëren juist, zoeken het debat op, leggen hun overwegingen op tafel zonder daarmee hun gelijk te claimen. Het optreden is eerder wat bestuurskundigen inmiddels hebben aangeduid als ‘bindend’ en ‘respondief’, dan afwachtend en terugtredend. EISSE KALK, directeur Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam
Griep
Het artikel ‘Homeonep’ (in De Groene van 4 november) meldt: ‘…onschuldige klachten die vanzelf weer overgaan zoals griep of bronchitis’.
Griep en bronchitis onschuldig? Kom nou. Ieder jaar weer sterven velen aan griep; er wordt toch niet voor niets zo geijverd voor het halen van de griepprik? En van bronchitis wordt je echt naar moe (sprak ze uit jarenlange ervaring).
‘Vanzelf over’ ging het helaas ook niet, in de dagen voor de toepassing van antibiotica en cortison. Terwijl een chronisch geworden bronchitis op latere leeftijd kan resulteren in het niemand toe te wensen longemfyseem.
Trouwens, twee pagina’s verder staat in diezelfde Groene: ‘Roosevelt was op dat moment ernstig ziek. Hij had onder andere hoge bloeddruk en bronchitis.’ Tsja. MACHTELD ROEDE, Maastricht