De ziekte heeft van hem een rancuneus man gemaakt, blijkens het interview met hem in De Groene van 26 juli. Jammer dat hij het nodig vindt om op deze manier afscheid te moeten nemen. Bovendien is hij verkeerd geinformeerd. Frans Molenaar heeft nooit kleding ontworpen voor de KLM. Bovendien zijn de videotapes van de show bestemd voor klanten die op dat moment in het buitenland vertoeven en is er geen sprake van het opsturen van deze tapes naar de clienten van Govers.
Het verbaast mij overigens dat uw blad zich ook op het pad van de roddeljournalistiek begeeft. Zijn er niet genoeg bladen op dit gebied? Amsterdam, TONY SIJMONS-BOERS
Laster (2) Evan Rozenblad moest zijn kamerzetel opgeven omdat hij zijn verleden te fraai had voorgesteld (zie De Groene van 26 juli). Kan hij nu niet zelf de conclusie trekken dat hij daardoor juist niet is gediscrimineerd? Ieder ander zou in zijn geval net zo behandeld zijn. Zie Schwietert. Als er gezegd was: Evan is maar een zwartje, hij snapt het allemaal nog niet zo goed, we laten hem maar in de Kamer zitten - dan had hij zich gediscrimineerd kunnen voelen. Santpoort, A. A. SPIJKERBOER
Laster (3) In zijn ondeugende bijdrage ‘Liegen voor de zaak’ (De Groene, 26 juli) over ‘de leugen als smeermiddel van de ecocomie’, haalt Jort Kelder als volgt de term daisy chain aan: ‘Letterlijk: een “kring van madeliefjes” - in Quote ooit beschreven als: “Groepje handelaren dat onderling transacties doet om de schijn van een actieve markt te wekken. Wanneer beleggers van buiten de groep gaan meedoen en de prijs helpen opdrijven, verkoopt het groepje de stukken en laat de achterblijvers met de verliezen zitten.” ’
Een daisy chain is een ketting van madeliefjes die kinderen maken volgens het aloude recept van steeltje door steeltje. Dank zij dat ‘rijg-element’ heeft daisy chain in het Amerikaans al sinds jaar en dag de bargoense betekenis van groepsseks: zo spreekt de grote Webster met hilarische precisie van ‘a group-sexual activity in which each person attends to the one in front while being attended to by the one behind’. We mogen aannemen dat de bargoense beursterm voortkomt uit deze betekenis van daisy chain, die overigens ook in de Engels-Nederlandse Van Dale staat.
Jort Kelder wist dus nog niet half hoe leuk hij was toen hij de bewuste alinea besloot met: ‘Wie dat overkomt, mag rustig stellen dat-ie verneukt is.’ Amsterdam, RIEN VERHOEF
Laster (4) In zijn artikel ‘Roddelmanagement’ (De Groene, 26 juli) illustreert Marcel Metze met allerlei voorbeelden hoe bij het beslechten van de strijd om de macht in organisaties roddel als bewuste strategie kan worden gehanteerd. Metze eindigt met de opmerking dat men voor managers een cursus roddelmanagement zou moeten ontwikkelen, waarin men hun leert inzien dat ‘roddel een symptoom is van een bedrijfsziekte, die managers met kracht moeten bestrijden. En snel ook, want als roddel eenmaal zo ver is doorgeetterd dat zij de buitenwereld bereikt, is genezing uitermate moeilijk’. Maar zijn artikel heeft dan al wel de associatie opgeroepen dat Metze ook een vorm van roddeljournalistiek bedrijft. De moralistische wijsheid aan het eind van zijn artikel levert een direct spanningsveld op met iedere journalistieke aanpak die elementen van roddeljournalistiek in zich draagt. Want de bedoeling daarvan is nu eenmaal dat een en ander wel de buitenwereld bereikt. Dit vraagt voor de vorm van journalistiek die Metze bedrijft om precisering van daarbij te hanteren normen, om te vermijden dat men zelf een rol gaat spelen in het verspreiden van een bedrijfsziekte. Het riekt anders naar een calvinistische dubbele moraal.
Stella Braam beveelt in haar artikel over ethisch liegen in hetzelfde nummer van De Groene een aantal gedragsnormen aan voor undercover-journalistiek die het resultaat zijn van nadenken over haar vorm van journalistiek bedrijven. Zij formuleerde voor zichzelf de volgende criteria: Gij zult niet uitlokken, gij zult de privacy van anderen niet onnodig schenden, gij zult niet uit zijn op het beschadigen van mensen, de verkregen informatie dient zorgvuldig gecheckt te worden, en ook bij undercover- werk dient hoor en wederhoor toegepast te worden. Hoe denkt Metze over haar professionele gedragsnormen?
Zou De Groene niet eens een gesprek kunnen arrangeren met mensen die daarover professioneel van gedachten willen wisselen? Dat zou ook kunnen leiden tot een wat nauwkeuriger taalgebruik, waarin roddelen, lasteren en kwaadspreken niet als synoniemen worden gebruikt. Er is namelijk een duidelijk verschil tussen het tegen beter weten in opzettelijk aantasten van iemands naam door daarvoor dienstige informatie in roulatie te brengen, en het evaluerend aan de orde stellen van gemaakte fouten. Zutphen, PAUL BURGER
Het feit dat het vraaggesprek met (Ome) Gerrit van der Valk is verschenen in de Groene-special over Leugen & Bedrog zou de indruk kunnen wekken dat wij zijn wijze van ondernemen associeren met leugen en bedrog. Dat is niet het geval; in feite is dit artikel los van deze special ontstaan.{ Verder is in dit nummer tot onze eigen verbazing Tonio Hildebrandt als ‘marktkoopman’ omschreven. Hildebrandt begon zijn carriere als coureur, was vervolgens vele jaren handelsman, en is thans journalist, maar het beroep van ‘markt koopman’ heeft hij nooit uitgeoefend.