Dat Stella Braam haar vinger wil leggen op door haar vermoede fouten in de maatschappij, kan ik alleen maar toejuichen. Kritiek op ambtenaren moet kunnen, maar mijn op band vastgelegde uitspraken dusdanig anders weergeven dat er een verwrongen beeld van mijn functioneren ontstaat, ervaar ik als uiterst kwetsend. Het geeft bovendien geen blijk van waardering voor de openheid waarmee ik mevrouw Braam heb willen helpen bij de totstandkoming van haar artikel.
Als ik op haar vraag wat ik doe tegen malafide werkgevers in de havens, antwoord dat deze een groot gedeelte van mijn inspectiecapaciteit opeisen en dat mede daardoor de bedrijven die zich min of meer aan de cao houden, een ondernemingsraad hebben en aangesloten zijn bij een Arbo-dienst, door mij niet meer zo vaak als vroeger worden bezocht, is dit kennelijk niet het door haar gewenste antwoord. Los van het feit dat dit niet meer past in de inspectiestrategie van onze dienst vind ik zelf ook dat het een dwaze zaak is om bijvoorbeeld elke week bij het Havenbedrijf van Hoogovens te gaan inspecteren.
Daarna merkte ik nog op dat enkele honderden werknemers, maar ook andere actoren in het havennetwerk mijn kaartje met telefoonnummer bezitten, echter dat het aantal klachten dat mij bereikt veel lager is dan Stella Braam gezien de haar gemelde misstanden zou verwachten. Hierbij kwam misschien onvoldoende uit de verf dat ik na twintig jaar ervaring in dit inspectiegebied informatie krijg van veel meer zijden dan alleen van werknemers. Veel signalen komen binnen via collegabedrijven, werkinspectiediensten en soms zelfs via echtgenotes. Bovendien is het ons streven dat goed functionerende ondernemingsraden eerst zelf hun problemen oplossen en dat pas als dat niet lukt, de Inspectiedienst wordt ingeschakeld. Als de heer Grobben stelt dat hun ondernemingsraad de zaken nu zelf regelt, dan kan ik alleen maar denken: ‘Eindelijk gaat het de goede kant uit, krijg ik tenminste meer tijd voor de echte knoeiers in het havenwereldje.’
Als Stella Braam nog eens met mij ‘de haven’ in wil, dan zal ik mijn best doen om dit voor haar te regelen. Misschien dat ze na een dagje op bezoek bij de echte rommelaars anders gaat denken over de Inspectiedienst en het werk van de inspecteurs, die heus niet de hele dag achter de telefoon op klachten zitten te wachten! Purmerend PETER DE LEEUW, Inspecteur I-SZW (havens-binnenvaart)
Niet bekend