«Nee, ook hij is, ondanks zijn onmiskenbare voorbeeldfunctie, niet in staat de vigerende vooroordelen tussen de verschillende rassen te elimineren. Niettemin heeft zijn optreden veel bijgedragen aan het feit dat op het ogenblik in de Amsterdamse metro blanke meisjes rond zwarte jongenshalzen hangen (en omgekeerd). Een zijner trainers is ooit zo stom geweest te beweren dat hij, net als al die andere kleurlingen, liever lui dan moe zou zijn. Het tegendeel is het geval. Hij pleegt twee maal vijfenveertig minuten ‹te werken als een neger› (Italiaans spreekwoord).»