Dat de moord op negen kerkgangers gemotiveerd was door de ‘huidskleur van de slachtoffers’ stond voor de kandidaat voor de Democratische presidentsnominatie buiten kijf. Als er iets positiefs uit deze jongste massamoord kan voortkomen, dan is het dat Amerika wellicht eindelijk een debat gaat voeren over het racisme in het land, in het bijzonder blank racisme ten opzichte van Afro-Amerikanen. David Remnick, hoofdredacteur van The New Yorker, trok in zijn commentaar parallellen tussen het racisme van vlak na de afschaffing van de slavernij (1865) en dat van nu.

Tot een fatsoenlijk debat over vuurwapens heeft het tot nu toe niet geleid. President Obama leek een roepende in de woestijn toen hij in reactie op ‘Charleston’ zei: ‘We kennen nog niet alle feiten, maar we weten dat, opnieuw, onschuldige mensen gedood zijn doordat iemand die kwaad wilde aanrichten geen enkele moeite had om aan een vuurwapen te komen.’ Hij voegde daaraan toe dat ‘dit soort massaal geweld niet in andere ontwikkelde landen plaatsvindt. Althans, niet met een dergelijke regelmaat.’

De massamoorden waaraan Obama refereerde, zijn het topje van de ijsberg. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention worden elk jaar 32.000 Amerikanen gedood door vuurwapens, waarvan zestig procent zelfmoorden. Je kunt ook zeggen: niet internationaal terrorisme is de grootste bedreiging van de Amerikaanse nationale veiligheid, maar het feit dat in een land met 320 miljoen inwoners driehonderd miljoen vuurwapens in omloop zijn.

Tussen 2012 en 2013 hield New York Times-columnist Joe Nocera The Gun Report bij, waarin hij dagelijks de schrijnendste nieuwsberichten over dodelijke schietpartijen samenvatte. Ontelbare malen betrof het kinderen die per ongeluk door vuurwapens werden gedood. Veel dodelijke schietpartijen waren het gevolg van stompzinnige ruzies tussen familie, vrienden, buren of cafégangers. En het in huis hebben van wapens had zelden tot nooit een preventief effect. In februari 2014 keek Nocera in een opiniestuk terug op zijn onderzoek. ’De helderste boodschap die we van The Gun Report ontvingen, is tevens de meest voor de hand liggende. Vuurwapens maken het veel te gemakkelijk om te doden.’