Swelsen, in een gesprek met De Groene Amsterdammer: ‘Intern krijgen we zelfs te horen: niet meer helpen, het draait vooral om handhaven van de verzekeringsregels. Dat staat nergens op papier, maar dat is wel wat ze ons vertellen.’ De OR-voorzitter reageert hiermee op de bevindingen van De Groene Amsterdammer na gesprekken met tientallen WW-gerechtigden. Die laten merken ronduit bang te zijn van het UWV en van de permanente dreiging van financiële sancties. Swelsen zegt dat UWV-medewerkers dit ‘gevoel van angst’ onder UWV-klanten ook signaleren: ‘En dat vind ik heel ernstig, en met mij de meeste collega’s.’

Meer aandacht voor handhaving en sanctiebeleid is een bewuste keus van het UWV, dat drie jaar geleden uit bezuinigingsnoodzaak een andere koers insloeg. Minder persoonlijk contact en meer ‘dienstverlening’ via digitale weg is een van de andere pijlers onder deze operatie ‘Redesign’.

De nieuwe UWV-voorman Tof Thissen, voormalig senator voor GroenLinks, kondigt aan het roer de komende jaren opnieuw om te willen gooien. Niet meer denken in vaste doelgroepen zoals vijftig-plussers of oude en nieuwe Wajong, maar de individuele werklozen beoordelen aan de hand van vijf kenmerken. Onder meer leeftijd, opleidingsniveau en afkomst moeten uitwijzen of iemand – naast digitale e-coaching – een persoonlijk gesprek nodig heeft. ‘Het UWV is er niet op uit om mensen te pesten. Onze medewerkers zijn niet opgeleid om de klanten van het loket te schoppen’, aldus de op 1 juni aangetreden Thissen.

De tientallen UWV-cliënten klagen tegenover De Groene Amsterdammer hun nood over de vele onduidelijke regels, het gebrek aan hulp, de soms onzinnige vacatures die hen worden aangeboden en de starre opstelling van veel UWV-medewerkers. Een van de geïnterviewden noemt het UWV ‘de Hades van de overheid. Ontsnappen is onmogelijk.’

Lees het volledige artikel De Hades van de overheid - tragische ervaringen met het UWV