Een droevig lied klinkt door zijn saxofoon.

Een grimas werd zijn luide, blije lach:

De kiezers reageren ongewoon:

Men ziet in Pim wat men in hem ooit zag.

Een koningsdrama aan de rechterhand.

Aan de linker: een oude paarse bruid.

«Ach, wat is nu het beste voor het land?»

Hans denkt: «Ik maak onze verhouding uit.»

Maar dan? Het CDA? Ach, schiet toch op.

Klein rechts dan? Die zijn zo liberaal.

Hij moest straks wel met Pim: dat is de mop.

De saxofoon speelt nu een droef verhaal.

De blues: «Ik heb het niet zo goed gedaan.»

Gevolgd door: «Ik moet een nieuwe baan.»