Hans righart

Tot onze grote spijt heeft Hans Righart ons verzocht hem van zijn columnistentaak te ontheffen. Hij wordt vanaf dit nummer opgevolgd door Sylvain Ephimenco, correspondent van Libération.