Vanuit de context van de trage, zorgvuldig opgebouwde verhalen komen die echter hard aan. Wie goed oplet, ontdekt dat de ingehouden emoties toch van de gezichten zijn af te lezen. Taniguchi’s poëtische stijl bezorgde hem de reputatie van ‘zen-tekenaar’.
Uitgeverij Casterman werkt gestaag aan de ontsluiting van Taniguchi’s werk, dat behoorlijk succesvol is in Europa. Eerder verschenen al De magische berg, De wandelaar, Een dierentuin in de winter en Herinneringen. In 2011 kwamen twee nieuwe titels: Een stralende hemel (over een man wiens geest na een ongeluk de plaats inneemt van een overleden puber) en het deels autobiografische Het dagboek van mijn vader (Casterman, € 19,80). Beide zijn niet te versmaden, maar mijn voorkeur gaat uit naar Het dagboek van mijn vader. Hoofdpersoon Yoichi keert na lange afwezigheid terug naar zijn geboortedorp, omdat zijn vader is overleden. De familie verwijt hem niets, maar geeft hem een warm welkom. Via de gesprekken met de familie ontdekt Yoichi wie zijn vader was, waarom hij zoveel werkte, dat zijn verwijten aan hem onterecht waren en dat hij zijn familie veel verdriet bezorgde door hen jarenlang te negeren. Het verhaal is eenvoudig, maar door Taniguchi’s fijnzinnige uitwerking lees de je de 280 bladzijden vol spijt en melancholie in een keer uit.