Dit is het motto van een burgerinitiatief dat organisaties en individuen samenbrengt in hun bezorgdheid over het ideologisch discours van de nieuwe Vlaamse en Belgische regering. En vandaag organiseren ze een Grote Parade door het centrum van Brussel.

Hillaert, midden dertig, is coördinator van het cultuurtijdschrift Rekto:Verso. Hij staat mede aan de wieg van ‘Hart boven Hard’, want ook hij ziet ‘waarde’ in het regeerakkoord enkel vertaald in economische termen. ‘Het is een verzet tegen een ongelijke samenleving die volledig ten dienste moet staan van de economie.’

Mensen en organisaties uit cultuur, hoger onderwijs, vakbonden, welzijn, jeugdwerk, minderheden en socio-culturele organisaties lopen te hoop. ‘Elk apart je vingertje opsteken tegen de bezuinigingen in jouw eigen hoek werkt enkel tegen je’, vindt Hillaert. ‘Je kunt beter samen een vuist maken en op zoek gaan naar nieuwe allianties en een gedeeld positief verhaal. Vakbonden hebben bijvoorbeeld gebrek aan creatieve actiemodellen en de culturele sector mist vaak harde kennis over wat er gaande is in de maatschappij. Tegelijk zeggen we: er is wél een alternatief. Spreek de grote vermogens aan, in plaats van ze te ontzien.’

Volgens Hillaert is het hoog tijd dat de cultuursector zich meer maatschappelijk manifesteert: ‘Kunstenaars moeten zich vooral toeleggen op hun eigen creatie. De sector daarentegen, die moet verbindingen maken. Daar is nog heel veel vooruitgang te boeken.’

Er moet niet enkel gereageerd worden tegen de economisering in de culturele sector, maar ook tegen de afbouw van het onderwijs of de toenemende sociale ongelijkheid. ‘Die tendensen bedreigen de toekomst van het cultuurveld veel meer dan een zoveelste kaasschaaf.’ Omgekeerd heeft de maatschappij de kunsten nog veel te bieden. ‘Ik geloof dat er heel wat artistieke inspiratie te vinden is op de werkvloer of in scholen. Alleen onderwerpt de verdere vermarkting door deze regering iedereen aan nog meer kwantificering en efficiëntie, waardoor creativiteit en samenwerking in de kiem worden gesmoord.’ Het credo van ‘Hart boven Hard’ luidt dan ook: waar winst verliest van waarde, wordt verlies het resultaat.