Het is met complottheorieën als met de bekende uitspraak van Johan Cruijff: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’ Pas als je erin gelooft, vind je de aanwijzingen. Met samenzweringstheorieën gaat het vijf jaar na de wereldschokkende aanslagen op wtc en Pentagon beter dan ooit. Volgens een recente peiling gelooft maar liefst 42 procent van de Amerikanen dat de overheid belangrijk bewijsmateriaal omtrent ‘9/11’ bewust heeft achtergehouden. De anderhalf uur durende documentaire Loose Change van Dylan Avery, het belangrijkste document van de 9/11 Truth Movement, is inmiddels tien miljoen keer gedownload. Avery’s site, www.loosechange911.com, telt meer dan dertigduizend hits per dag. Nuchtere zielen redeneren volgens Benjamin Franklins aforisme ‘three may keep a secret, if two of them are dead’; zij zijn moeilijk warm te krijgen voor samenzweringstheorieën die massale geheimhouding vereisen. Toch is het juist het verstand waarop de theorieën een beroep doen. Persoonlijk houd ik mij ook liever ver van complottheorieën – ik heb al het vertrouwen in de schietcapaciteiten van Lee Harvey Oswald – maar kritische lezing van het 9/11 Commission Report doet vermoeden dat er meer is dan er wordt verteld. De waarde van de 9/11 Truth Movement ligt daarom niet zozeer in haar antwoorden, als wel in haar vragen.

Hoe kan het bijvoorbeeld dat vlucht 93 volgens de officiële lezing neerstortte om 10.03 nabij Shanksville, terwijl een seismograaf de crash om 10.06 mat? Wat gebeurde er in de drie tussenliggende minuten? En waarom lag het vliegtuig niet in brokstukken bij elkaar, maar versnipperd over een gebied van acht vierkante kilometer? Dit is het topje van de ijsberg van vragen, waarvan de meeste zich natuurlijk richten op de aanslagen op wtc en Pentagon. Volgens het 9/11 Commission Report zijn de Twin Towers ingestort doordat de brand de steunpilaren van de gebouwen vernielde. Dat maakt de wtc-torens de enige wolkenkrabbers in de geschiedenis die door brand zijn ingestort. En ze zijn niet zomaar bezweken, ze zijn omlaag gekomen in tien luttele seconden, waarbij al het puin op een keurig symmetrische stapel belandde en alle niet-metalen volledig vergruisd waren. Het enige waar het instorten van de wtc-torens mee is te vergelijken, is met een gecontroleerde vernietiging zoals je die ziet bij verjaarde hotels in Las Vegas.

Dus waarom zou je nog veronderstellen dat een brand de oorzaak was? Op een vorig jaar vrijgegeven tape met vijftien uur radioverkeer van het New York Fire Department maken tientallen brandweermannen in het wtc melding van explosies. Alle tv-stations spraken die dag over verscheidene ontploffingen en als je bepaalde beelden frame voor frame bekijkt lijkt het er verdacht veel op dat er op de verdiepingen onder het vallende puin gasexplosies waren. Tijdens het puinruimen werden onder de grond enorme hoeveelheden gesmolten staal gevonden, op de plaats waar eerst de fundamenten van de torens lagen. Normaliter is het wtc streng beveiligd en is het onmogelijk om bommen te plaatsen, maar in de eerste week van september werd, zonder verdere uitleg, de beveiliging opgeheven. Is het dan niet vreemd dat Ground Zero nooit de officiële status van crime scene heeft gekregen en dat al het puin naar het buitenland is verscheept? En is het niet nog curieuzer dat niet alleen de Twin Towers in elkaar zakten, maar ook wtc 7, een gebouw waarin een cia-kantoor huisde en dat niet door een vliegtuig is geraakt?

Dan het Pentagon. Het 9/11 Commission Report zegt dat kaper Hani Hanjour een vliegbeweging uitvoerde waarin hij een Boeing 757 met zevenhonderd kilometer per uur 330 graden liet draaien en het toestel meer dan twee kilometer liet duiken, recht het Pentagon in. In minder dan tweeënhalve minuut. Opmerkelijk is dat Hanjour door zijn vlieginstructeur is omschreven als ‘onbekwaam’. Bovendien beweren talloze piloten dat een dergelijke manoeuvre met zo’n groot vliegtuig onmogelijk is. Nog opmerkelijker is dat Hanjours 757 slechts een zes meter breed gat achterliet; op de gevel van het gebouw was geen spoor te zien van de twintig meter brede vleugels. Van de 757 zelf was geen splinter overgebleven. Weggesmolten door de hitte van de brandende kerosine, zegt de officiële lezing. Een simpele natuurkundige som laat zien dat dit onmogelijk is; een Boeing 757 heeft twee straalmotoren, deze wegen zes ton en zijn gemaakt van een legering van titanium en ijzer. Titanium smelt bij een temperatuur van 1688 graden Celsius, terwijl kerosine, een koolwaterstof, slechts verhit kan worden tot 1120 graden. En dan nog: als de brandende kerosine heet genoeg zou zijn geweest om een heel vliegtuig te laten verdwijnen, hoe konden dan 184 van de 189 slachtoffers worden geïdentificeerd? En o ja, onder die 189 lichamen zaten niet die van de kapers. Iets wat eigenlijk niet zo gek is; geen van de terroristen stond op een passagierslijst voor de vier gekaapte vluchten.

Het is evident dat de officiële verklaring gatenkaas is. De vraag is of er sprake is van opzet. (Ter vergelijking; het budget van de 9/11-commissie was zeshonderdduizend dollar. Dat van het onderzoek tegen Clinton veertig miljoen dollar). De fanatici zien hier een samenzwering in à la de Orde van de Wijzen van Zion, met in plaats van de joden Amerikaanse neoconservatieven. De aanslagen zouden gepland zijn door het militair-industrieel complex en types als Dick Cheney, teneinde carte blanche te krijgen voor verregaande politieke en militaire veranderingen.

Volgens de conspiracy-aanhangers is vlucht 93 – die van het heroïsche ‘let’s roll’ – uit de lucht geschoten. De wtc-torens zijn van afstand tot instorten gebracht, met de vliegtuiginslag als dekmantel. De vliegtuigen die zich in het wtc en het Pentagon boorden waren op afstand bestuurde legervliegtuigen – een technologie die al decennia bestaat. Het vliegtuig dat het Pentagon raakte was geen Boeing 757, maar een kleiner toestel gevuld met springstof. Dat verklaart waarom een flink aantal werknemers in het Pentagon, met militaire ervaring, menen de kenmerkende geur van cordiet te hebben geroken. Dat verklaart waarom half Washington DC een schokgolf voelde. Dat verklaart waarom de fbi minuten na de aanslag alle videobanden van civiele beveiligingscamera’s in beslag heeft genomen (en nooit heeft vrijgegeven).

Waar de vragen reëel zijn, is het de verklaring waarmee de complottheorieën aan geloofwaardigheid inboeten. Er zit een groot tegenstrijdig element in: elke Bush-criticus – en dat zijn de samenzweringsaanhangers – zou zeggen dat Bush alles wat op zijn pad is gekomen heeft verpest. Irak, Katrina, de war on terror. Dat het diezelfde Bush wel zou lukken de grootste clandestiene operatie aller tijden naadloos uit te voeren, maakt hem een heel stuk slimmer dan iedereen denkt. Maar daar zal dan ook wel weer een ‘echte’ verklaring voor zijn.