In beide gevallen gaat het om opmerkelijke initiatieven: XTC, lange tijd niet eens door de wet opgemerkt, werd verleden jaar in een noodmanoeuvre van Ernst Hirsch Ballin op de hard-drugslijst gezet, en een legaliseringsplan ten aanzien van soft drugs werd kortgeleden nog door het CDA van tafel geveegd.
De PvdA gaat dus uit van een snel veranderend tijdsgewricht.
Dat is terecht. In de Europese Gemeenschap begint de sinds decennia heersende hysterie over het dope-spook eindelijk te luwen.
Zelfs de Bondsrepubliek Duitsland, waar het oud-Pruisische wantrouwen tegen iedere vorm van niet door alcohol gestimuleerde roes het diepst verankerd zat, is overstag.
Eerst kwam het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe op 28 april jl. met de revolutionaire uitspraak dat de politie mensen met een kleine, voor eigen gebruik dienende hoeveelheid cannabis op zak (maximaal tien gram) voortaan met rust moet laten. Voorbij dus de tijd dat Duitse douaniers ieder donkerkleurig korreltje in de broekzak van een verdachte vreemdeling omstandig besnuffelden.
Tot grote woede van het conservatievere volksdeel kwam de deelstaatsregering van Nordrhein-Westfalen daarna met de ‘voorlopige richtlijn’ van minister-president Johannes Rau dat ook het bezit van kleine hoeveelheden heroine, cocaine, amfetamine en LSD voortaan niet meer strafbaar is.
Hoewel de verontwaardiging niet van de lucht is (het aan het Axel Springer-Verlag gelieerde dagblad Die Welt sprak reeds van ‘de schaduwzijde van het federalisme’), heeft het er alle schijn van dat Duitsland na jaren van zware politieke druk op Nederland om toch ook mee te gaan in de War on Drugs, uiteindelijk toch voor de zachte aanpak kiest.
Anders dan in Nederland is er in Duitsland nu ook een machtige lobby begonnen ter legalisering van de kweek van de hennepplant. Die plant zorgt niet alleen voor rookplezier, maar levert ook milieuvriendelijke alternatieven voor plastic, papier, petroleum en zelfs metaal (al in 1941 produceerde Henry Ford een auto die van verhard hennep was gemaakt en op hennepbenzine reed). Televisiezender ARD sprak in een recente uitzending reeds van een ‘wonderplant’.
In ieder geval is de legalisering van hennep een goede stap in het bezweren van de alom spokende milieucrisis.
Als deze renaissance in het hennepdenken zich voortzet, zitten we binnen de kortste keren tot over de oren in Beierse weed, als bijprodukt van de nieuwe, milieuvriendelijke Mercedes.
De algemene legalisering van hennepprodukten, waarvan het verbod toch al een historische misstand van de eerste orde was, is aanstaande. Als Nederland nog tijdig iets aan deze ontwikkeling wil verdienen, zal het PvdA-legalisatievoorstel onmiddellijk moeten worden geaccepteerd.