Hermans

In een ingezonden brief in De Groene van 8 mei schrijft H./J. Scheffer als reactie op mijn artikel ‘Wie wordt de biograaf van W./F. Hermans’ dat ik onvoldoende onderzoek naar de verzetsgroep CS6 zou hebben verricht. Hij wijst op het proefschrift Het stille verzet van Marjan Schwegman en het archief van het Riod.

Uiteraard heb ik beide bestudeerd. Schwegman heeft geen overlevenden van CS6 gesproken, met het gevolg dat haar proefschrift wemelt van de fouten. Voorts bestond het archief van het Riod slechts uit enkele blaadjes papier. Wie nu het archief van het Riod raadpleegt, zal zien dat het meeste dat van CS6 boven water is gehaald, van mijn hand is. Amsterdam, TONNIE LUIKEN