Rosler neemt enkele uitspraken van Richard Florida (The Rise of the Creative Class) als uitgangspunt voor haar lezing, zoals: “Wat betekent het voor de kunst wanneer de aanwezigheid van kunstenaars in een stad of regio vooral wordt gezien als een motor voor economische groei?”

Rosler staat bekend als een geëngageerde kunstenares, wier naam sterk geassocieerd wordt met het feminisme. In haar werk geeft ze kritiek op schokkende gebeurtenissen en de manier waarop de massamedia deze aan het licht brengen. Een selectie van haar video’s en fotocollages is vanaf zaterdag 13 november in het Stedelijk Museum in Den Boschte bezichtigen.

Sinds 2006 heeft de Stichting Hermeslezing om de twee jaar een kunstenaar uitgenodigd om een lezing te geven over hun eigen werk en de reflectie op de hedendaagse beeldcultuur en maatschappij. Jeff Wall en Liam Gillick gingen Martha Rosler voor, de lezingen zijn nog terug te vinden via deze link.