Kijk, dat is de geest, de enige echte confessionele spirit! Zuiverheid, weerbaarheid, rechtlijnigheid - dat zijn de kwaliteiten die een krimpende kerk in het huidige tijdsgewricht op de been houden.
En die kwaliteiten vinden we heus niet alleen bij de notoir behoudzuchtige Bomers, ook de parttime zwerver en propagandist van het proletarisch winkelen bisschop Muskens uit Breda weet wanneer hij de rug moet rechten. ‘Er zijn allerlei verdiensten van Mohammed op te sommen, maar dat is iets anders dan hem met profeten als Jesaja te vergelijken.’
Met andere woorden, in de katholieke kerkprovincie voelt men niets voor het voorstel van de predikant J. Slomp om Mohammed te erkennen als profeet in de christelijke traditie. Was het, zo zegt de gereformeerde islamkenner, immers niet dezelfde God als de God van de joden en de christenen door wie de heremiet uit Mekka zich tot profeet liet aanroepen? Nee, roepen fundamentalisten uit katholieke en protestantse kring in koor. Allah, zo weet bijvoorbeeld C. van der Wilden, algemeen secretaris van de Evangelische Zendings Alliantie, verkeert in andere hemelen dan de God uit de bijbel. Wat hem betreft blijft de deur naar een religieus poldermodel gesloten.
Islamitische kerkleiders in Nederland hebben er minder moeite mee Mohammed op te nemen in de rij der oud-testamentische profeten. Goed voor het wederzijds respect en goed voor de dialoog tussen christenen en islamieten, menen zij.
Maar waarom zou het vergelijk alleen getroffen worden met de oud-testamentische profeten? Waarom niet ook met de grote profeet van het Nieuwe Testament, rabbi Jezus uit Nazareth? Omdat islamieten de goddelijke natuur van die profeet niet erkennen, stelt men in godgeleerde kringen van zowel christelijke als islamitische signatuur.
Dát meningsverschil nu is zojuist door de gereformeerde geleerde H.M. Kuitert in zijn opzienbarende nieuwe boek over Jezus uit de weg geruimd. Jezus was niet goddelijk, betoogt hij. Jezus was net zo menselijk en feilbaar als Jesaja en Mohammed.
Nog even en de koran gaat naast het Oude en het Nieuwe Testament de geschiedenis in als het Allernieuwste Testament.