Toen in Den Bosch vorige maand hevige onlusten losbarstten, besloten lokale autoriteiten dat het beter was niet in te grijpen. In een interview met Trouw, afgelopen weekeinde, sprak Senaatsvoorzitter mr. Frits Korthals Altes daar grote schande van: «Het enige wat in een crisis als in Den Bosch helpt is snel een overmacht aan politie op de been brengen en de onrust in de kiem smoren.» De onverschrokken oud-minister van Justitie redeneerde voort dat als op Koninginnedag 1980 voor diezelfde tactiek gekozen was, de chaos in Amsterdam ook beperkt was gebleven. Bij het EK Voetbal van afgelopen zomer is het volgens hem wél goed gegaan. Daar werden, net als trouwens bij de Eurotop van 1997, verdachte groepen uit voorzorg van de straat geplukt en vastgezet. Hoewel du moment een prettige methode, stellen rechterlijke instanties de onvermijdelijke claimanten na afloop vrijwel altijd in het gelijk.

Verderop in het vraaggesprek wordt duidelijk waarom Korthals Altes zo gemakkelijk gebeurtenissen met totaal andere aanleidingen over eenzelfde kam scheert: «Het is net als bij hoog water. Je kunt beter de dijken verhogen dan dat je daarna moet gaan dweilen.»

Het is maar goed dat na zijn ministerschap zelfs binnen zijn eigen VVD zijn al te simplistische wereldbeeld onderkend werd en Korthals Altes in 1993 werd afgerangeerd naar de Eerste Kamer. Je moet er toch niet aan denken dat deze daadzuchtige strateeg in een broeierige provincieplaats een burgemeestersketting was omgehangen.

Dat burgemeester Rombouts wél over gezond verstand beschikt, bleek die zaterdagochtend. Een politiemacht een buurt in sturen waar diezelfde politiemacht enkele uren eerder een dodelijke kogel heeft afgevuurd, zo begreep Rombouts, is de goden verzoeken. Maar juist dan, ben je evenwel geneigd te denken, is er voor de dienders genoeg tijd om zich anderszins nuttig te maken. Bijvoorbeeld door zélf deugdelijke opnames te maken van de ongeregeldheden. Achteraf hadden dan niet, zoals nu voor de zoveelste maal het geval is, allerlei media op de knieën gesmeekt hoeven worden filmrolletjes en videobanden af te staan. Afgezien van het laffe SBS6, dat wel een tapeje inleverde — misschien omdat tijdens de drie dagen van rellen hun satellietwagen beschadigd raakte — doen nieuwsbrengers dat toch niet. Wat ze zonder uitzondering wél doen, is zichzelf hard op de borst trommelen. Het «wij zijn geen verlengstuk van justitie» klonk een stemmig uit alle (ANP, Tros, EO en Omroep Brabant) kelen. Om eens met Korthals Altes te redeneren: wat als die foto waar het de Bossche rechter-commissaris in het bijzonder om te doen is, iets scherper afgedrukt in die maandagochtendkranten was gekomen en de betreffende opruier daarop in de kraag was gegrepen?