We zijn op zoek naar chemisch wapentuig.

Bereid daarvoor een oorlog te beginnen.

Maar hier klinkt «Geen chemie!» als dom gejuich.

Alsof je zo de sympathie kunt winnen.

Chemie — dat is het woord van deze tijd.

En men bedoelt: een giftige reactie.

En thans ook: een gebrek aan interactie;

«Geen chemie»: residu van diep verwijt.

Mislukt: het chemisch huwelijk van twee heren.

Lang impotent door eigen slap gelul.

Hun tong vol zoutzuur likt de eigen zweren.

Hun argumenten klinken als gebrul.

Geen chemie? Het sist, knalt, ik hoor geplof.

Veel chemisch afval op het Binnenhof.