Als een kind weigert te eten, heeft het geen zin om met een lepel zijn mond open te breken. De kont gaat nog meer tegen de krib, het wordt een machtsstrijd. Niet eten is vaak een manier om zich te verzetten tegen het ouderlijk gezag. Of bij pubers, om controle over zichzelf te krijgen. Naar de oorzaak erachter kijken en met liefde en duidelijkheid iemand weer aan het eten proberen te krijgen, werkt beter.

Met deze voor de hand liggende pedagogiek had het demissionair kabinet vaccinweigeraars ervan kunnen overtuigen dat vaccinatie de beste weg is naar meer veiligheid en vrijheid in de samenleving. Want nu is er met de invoering van het coronapaspoort spanning ontstaan tussen burger en overheid, tussen werkgever en werknemer. Ruzie in families en vriendenkringen. Moest het na anderhalf jaar zover komen?

De weg naar deze verregaande maatregel is geplaveid met gezwalk. Wel of geen verplichte mondkapjes. Het onduidelijke effect van de avondklok. Het moeizame testbeleid. De late start van het vaccinatieprogramma. De communicatie en informatie over het vaccin die niet op maat gesneden waren naar doelgroepen. Wel een fossiele-brandstofparty met duizenden op elkaar gepakte mensen, maar het uitgaansleven en de cultuursector die op slot bleven. Bij elkaar heeft het het wantrouwen gevoed tegenover de corona-aanpak, tegenover het gezag van dit kabinet.

Is de maatregel in verhouding tot het doel proportioneel? Ja, zeggen rechtsgeleerden

Is de maatregel in verhouding tot het doel dan toch proportioneel? Ja, zeggen rechtsgeleerden: vanwege de volksgezondheid en de extra druk op de ic’s door covid-patiënten. Maar in die belangenafweging wordt iets vergeten: dat er jarenlang is bezuinigd in de gezondheidszorg, vooral op capaciteit, waardoor er geen lucht zit in het systeem om een calamiteit op te vangen. De oplossing om te investeren in een covid-afdeling ‘in de mottenballen’ lukt niet: geen personeel en geen geld. Helemaal na publicatie van het wrr-rapport Kiezen voor houdbare zorg vorige week, dat aangeeft dat de zorg met honderd miljard euro per jaar te duur is en de overheid harde keuzes moet maken om de kosten te beteugelen.

In dienst van de volksgezondheid en vanwege de hoge zorgkosten kan het coronapaspoort een precedentwerking hebben: uitbreiden met genetische gegevens, de Body Mass Index, roken of ander ongezond leefstijl-gerelateerd gedrag. Dit is geen ongegronde vrees en daarom moet het paspoort voor corona goed bevraagd en gemonitord worden om function creep te voorkomen.

Het is bovendien een illusie dat met het coronapaspoort echt grip wordt gekregen op het virus. Het virus muteert. Of er komt wel weer een andere besmettingsgolf die de ziekenhuizen extra belast, zoals nu het RS-virus onder kleine kinderen, dat door de anderhalvemetermaatregelen in de winter geen kans kreeg, maar inmiddels verhevigd rondspringt. Of straks een zware griepgolf.

vws-minister Hugo de Jonge hoopt overigens ongevaccineerden alsnog te verleiden tot prikken, er nog een paar procent uit te persen om de vaccinatiegraad te verhogen – die met 85 procent van de mensen boven de zestien jaar hoog is. Enkelen zeggen dat ze zich toch maar laten prikken, omdat ze anders niet ‘spontaan’ kunnen uitgaan. Afgezet tegen mensen met onderliggend lijden of mensen in verpleeghuizen die doodsbang in isolement zaten en soms nog zitten, of tegen mensen in arme landen die naar hun inenting snakken, klinkt dat als verwend-kindergedrag.

Voor de grote meerderheid van de ongevaccineerden zullen principes niet wijken voor praktische bezwaren. Zij zitten vast in hun geloof, in de voorzienigheid van God of die van de natuur, in complotten over netwerken die hen ziek willen maken uit machtsgewin. Of ze zijn bang dat het coronavaccin zelf gevaarlijk is. Of ze hebben weerstand tegen ‘de overheid’ die alles wil regelen, tot in de persoonlijke levenssfeer. Die mensen zetten de hakken in het zand, door die dwingende lepel.