Na Maij’s carpoolstrook, spitsvignet en rekeningrijden krijgen we nu Jorritsma’s intercitystrook, zakelijkheidsvignet en vervoersmanagement. Blijkbaar leent het ministerie van Verkeer en Waterstaat zich bij uitstek voor het oplaten van proefballonnen die de brainstormfase nog niet eens hebben doorstaan. Jorritsma wil de files vooral te lijf door prive- en zakelijk verkeer te scheiden. ‘(Nood)zakelijk’, woordspeelt de verkeerswereld al jaren, en dat heeft Jorritsma vliegensvlug opgepikt. En daarom, vindt de minister, moet het niet-zakelijke verkeer voortaan maar over provinciale en binnenwegen. Jammer voor de verkeersveiligheid, en die dorpen en steden zullen er ook niet echt blij mee zijn, maar het zakelijk verkeer moet de ruimte krijgen. De samenleving kan zich best wat meer aanpassen aan de snelwegen, vindt Jorritsma. Flexibeler werktijden en ruimere openingstijden van winkels en andere voorzieningen moeten zorgen voor een betere verkeersspreiding.
Maar Nederland kent meer dagbladen, en ook meer ministers. In tegenstelling tot haar voorganger Alders, die zich bij gebrek aan gezag al snel concentreerde op tandpastaverpakkingen en theezakjesconvenanten, lijkt milieuminister De Boer zich bezig te willen houden met de werkelijke milieuvervuilers, het verkeer voorop. Dat worden leuke gesprekken in de ministerrraad. Dank zij een goede persoonlijke verstandhouding lossen we het allemaal wel op, denkt De Boer (PvdA). Of dank zij het machtswoord van Kok? In de twee maanden dat het nieuwe kabinet zit, heeft Kok al een aardige reputatie opgebouwd in het afvallen van zijn eigen partij. De nieuwe landingsbaan op vliegveld Beek moest er komen. En ook het wetsvoorstel over de ‘veilige derde landen’ voor asielzoekers wil Kok er doordrukken tegen de zin van D66 en PvdA in. Het moet gezegd, Kok maakt zijn streven ‘een minister-president voor heel Nederland’ te zijn meer dan waar. Alleen voorspelt dat, ook al gezien Koks ouderwetse opvattingen over de economie, voor het verkeersbeleid opnieuw weinig goeds.
Er zijn natuurlijk manieren genoeg om en de files te bestrijden en het verkeer terug te dringen. De maatregelen die Jorritsma voorstaat ter bestrijding van de files, doen het verkeer echter toenemen in plaats van afnemen. Beide ministers verklaren zich in de interviews onmachtig in het terugdringen van het autoverkeer, de een met spijt, de ander bijna triomfantelijk. Want rekeningrijden is technisch de komende jaren niet uitvoerbaar, de hoogte van de accijnzen is Europees vastgelegd, en de gemeenten, die over het parkeerbeleid gaan, beconcurreren elkaar met de meest riante parkeervoorzieningen voor bedrijven.
Maar laat nu net op 1 januari aanstaande de Europese accijnsregeling worden herzien. Een uitgelezen kans voor het duo Jorritsma- De Boer om hun goede persoonlijke verstandhouding te gelde te maken en de acccijnzen fors te verhogen.