Johannesburg - Fascinerend hoe de vermoorde leider van de racistische Afrikaner Weerstandsbeweging, Eugene Terre'Blanche, na zijn dood voor meer turbulentie zorgt dan gedurende de vijftien jaar ervoor. Goed, hij verdween in 2001 in de cel omdat hij een voormalig werknemer zodanig had afgetuigd dat die nu met blijvende hersenschade rondloopt. Van belangrijke politieke invloed was evenwel geen sprake meer.
Maar nu, in de week nadat hij op zijn boerderij werd vermoord, waarschijnlijk door twee werknemers van wie er een vijftien is, heeft hij de boel flink op zijn kop gezet. Allereerst wordt het interessant om te zien hoe extreem-rechts zich na de moord manifesteert. Aanvankelijk schermde Terre'Blanche’s awb met vergeldingsacties. Dat dreigement werd snel ingetrokken, maar er hoeven natuurlijk maar een paar gekken rond te lopen om de rassenoorlog te ontketenen die volgens Britse tabloids nu al woedt.
En dan is er die andere racist, Julius Malema, de leider van de ANC Jeugdliga, Nemesis en spiegelbeeld van Terre'Blanche. Hij zong de afgelopen weken in het openbaar een oud anc-strijdlied met als refrein ‘Schiet de Boer’, hetgeen in zekere kringen kwaad bloed zette. Niet vreemd als je bedenkt dat er sinds de verkiezingen van 1994 ruim drieduizend blanke boeren zijn vermoord. Malema werd beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op Terre'Blanche: het door hem verheerlijkte lied zou ontevreden zwarten tot dergelijke acties aanzetten.
De anc-jeugdleider bevond zich ten tijde van het incident in Zimbabwe, waar hij dikke maatjes werd met die andere racist, Robert Mugabe. Opgetogen zong Malema zijn ‘Schiet de Boer’ in Harare; in Zuid-Afrika heeft een rechter openbare vertolkingen van het lied verboden.
Malema kwam terug en haalde uit naar Terre'Blanche, daarmee de uiterst behoedzame regeringsreactie op de moord bruusk ondermijnend. Vervolgens noemde hij een bbc-journalist een ‘bastard’ en smeet hij een plastic stoeltje naar een opponent. Allemaal koren op de molen van dat deel der natie dat Malema als een bedreiging voor de democratie ziet. De anc-leiders, inclusief president Zuma, achtten het eindelijk noodzakelijk hun jeugdleider voor disciplinaire maatregelen op het anc-hoofdkantoor te ontbieden. Voorlopige exit Malema.
En alsof het allemaal niet genoeg was, lijkt ook aan de moord op Terre'Blanche een luchtje te zitten. Volgens de verdediging had de grote Boereleider eerder die dag massa’s cider voor zijn twee vermoedelijke moordenaars gekocht en voor zichzelf een fles wodka. Tevens waren er geruchten over een condoom op de plaats des onheils. De verdediging gaat die lijn doortrekken: ET deed het met zwarte jongetjes. Zo betekent de moord op Terre'Blanche met een beetje geluk tevens het roemloze einde van twee racisten.