Parijs – Tweeënhalf jaar na de Convention citoyenne pour le climat waarvan Emmanuel Macron slechts enkele punten overnam lijkt een nieuw Burgerberaad, deze keer met een rapport over het levenseinde, wel steun te krijgen van de president.

Negen lange weekenden bogen 184 door het lot gekozen burgers uit alle lagen van de Franse samenleving zich over de huidige euthanasiewet. Die staat het stoppen van de behandeling en palliatieve sedatie weliswaar toe, maar actieve hulp bij het sterven is strafbaar. Met als gevolg dat doodzieke Fransen hun heil zoeken in het buitenland of zelf thuis hun leven beëindigen omdat artsen geen medewerking mogen verlenen.

Eerder opinieonderzoek wees uit dat 78 procent van de Franse bevolking voor legalisering van euthanasie is. Ook de Convention citoyenne sur la fin de vie kiest voor legalisering. Net als in de Nederlandse wetgeving moet het gaan om uitzichtloos en ondraaglijk lichamelijk en psychisch lijden en dienen er verschillende artsen bij te worden betrokken.

President Macron prees het rapport, al zal hulp bij euthanasie aan minderjarigen verboden blijven. Hij sprak, beducht door de aanhoudende protesten tegen de pensioenhervormingswet, van ‘het bieden van democratische ruimte aan de behandeling van vraagstukken zonder te polariseren’.

Dat wordt lastig omdat de Franse artsenfederatie zich tegen euthanasie verklaart: een arts mag niet moedwillig de dood veroorzaken.

De katholieke en protestantse kerk alsook de Franse opperrabbijn en de rector van de Grote Moskee in Parijs hebben zich hier inmiddels bij aangesloten.

Maar wie is er nu eigenlijk de baas, stelde Jean-François Delfraissy, voorzitter van de Ethische Adviescommissie (ccne) op radio France Inter. Actrice Nathalie Baye gaf in het opinieweekblad L’Obs waarin bekende Franse persoonlijkheden zich uitspraken vóór euthanasie, een helder antwoord: ‘Het leven behoort ons toe, de dood ook.’

President Macron mag het levenseinderapport ‘solide’ noemen, als hij polarisatie wil voorkomen, zou het euthanasierapport weleens hetzelfde treurige lot als dat van het Burgerberaad voor het Klimaat kunnen treffen. Eind april besloot de Franse tegenhanger van de Zwitserse organisatie Dignitas die mensen actief begeleidt bij zelfdoding het wetsvoorstel niet af te wachten en de vlucht naar voren te nemen. Het Europees Hof in Straatsburg heeft nu de taak te oordelen of het ontbreken van een wetgeving omtrent actieve hulp bij zelfdoding in strijd is met de rechten van de mens.