Aanleiding is het plan om downloaden uit illegale bron te verbieden en de Thuiskopie heffing op blanco CD’s en DVD’s af te schaffen. Is handhaving van zo'n verbod mogelijk en wenselijk? Of moet juist ook al het filesharen en uploaden op internet worden vrijgelaten? En moeten er juist meer heffingen komen, bijvoorbeeld op MP3 spelers en op internetabonnementen?
Auteursrecht op internet: wordt het ‘heffen’ of ‘handhaven’, of allebei, of geen van beide? Wat willen de belanghebbenden? Wat wil de politiek? Wat kan internationaal-juridisch?

Toegang
De toegang is voor een ieder vrij toegankelijk mits vooraf is ingeschreven via info@delex.nl. Dit in verband met het aantal plaatsen en de catering. Pay as you like: Het staat een ieder vrij om achteraf een vrijwillige heffing te betalen, op basis van uw eigen waardering.
Voor wie zich wel aanmeldt en vervolgens niet komt opdagen geldt een naheffing van minimaal € 50,00 voor gemaakte kosten.

De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdan
020 55 35 151

donderdag 27 mei, 15.00 live uitzending

Zie ook het dossier Pivacy