Rome - Sinds 13 december is het stil in Italië. Dat was de zondag waarop premier Silvio Berlusconi een souvenir van de Dom van Milaan in zijn gezicht gesmeten kreeg. En sinds dat moment is het merkwaardig stil, doodstil in Italië. Alsof de stroom is uitgevallen.

Het was stil op kerstnacht in l'Aquila, de stad van de aardbeving, waar Berlusconi de nachtmis zou doorbrengen met de slachtoffers.

Het was stil met oud en nieuw op Sardinië, waar hij vorig jaar een feest voor minderjarigen organiseerde in zijn villapark La Certosa.

Het was stil in Rome, door kerstreces van het parlement. Alleen de paus zorgde voor beroering, met de psychiatrische patiënte die hem op kerstavond tegen de grond werkte. Maar Benedictus XVI stond meteen weer op de benen en heeft er geen woord aan vuil gemaakt. Psychiatrische patiënten horen voor het Vaticaan in de categorie ‘menselijk lijden’, bij voorbaat vergeven en verder geen diepere betekenis aan verbinden.

Het was stil in de kranten en stil op tv. Het gebrul en het geschreeuw is plots verstomd. Berlusconi zegt niets, doet niets, en dat betekent dat niemand in Italië meer iets zegt of doet. Alsof alleen hij een reden is om je bed uit te komen.

In de stilte was alleen het windzuchtje ‘Partij van de Liefde’ te horen. Een ideetje waar Berlusconi mee speelt. Hij zou de naam van zijn partij, Popolo della Libertà (Volk van de Vrijheid) willen omdopen in Partij van de Liefde. Tijdens zijn herstelperiode is hij tot dit inzicht gekomen, want ‘de liefde wint het altijd van alles’.

Hoe het precies in z'n werk zou moeten gaan, de liefde in de politiek, blijft nog een verrassing. Uit liefde zou bijvoorbeeld het gezeur over een wetje dat Berlusconi buiten schot van justitie moet houden kunnen worden gestopt. Gewoon, als geste. Wat Berlusconi betreft is dan alle verdere kou uit de lucht. Zoveel vraagt hij nu ook weer niet.

Een alternatief is in ieder geval in geen velden of wegen te bekennen. Als iets dat duidelijk heeft gemaakt, waren het deze Berlusconi-loze weken. De opiniepeilingen staan op rond de zeventig procent in zijn voordeel. De linkse oppositie is verwikkeld in een hanengevecht in de streek Apulië, waar twee kandidaten voor het leiderschap van de regio elkaar de ogen uitpikken onder vurige aansporingen van hun eigen gelederen. De president van Italië heeft een slaapverwekkende nieuwjaarsrede gehouden. Het podium was helemaal vrij, maar niemand heeft het betreden.