Het komt zelden voor dat een journalistiek onderzoek gelijk een onderwerp wordt in de verkiezingscampagne. Toch overkwam dit Karlijn Saris en Coen van de Ven met hun onderzoek samen met de Utrecht Data School naar online haat tegen vrouwelijke politici. Maar liefst tien procent van alle tweets over vrouwelijke parlementariërs is haatdragend of bedreigend, zo bleek uit het grote data-onderzoek. Vooral Sigrid Kaag, Sylvana Simons en Kauthar Bouchallikht vormen een doelwit voor de online schelders. In het stuk komen politici van links tot rechts aan de orde die vertellen hoe die woede op twitter hun leven beïnvloedde, ook al probeerden ze de voortdurende baggerstroom te negeren. Het onderzoek doorbrak dit stilzwijgen en zorgde voor menig gesprek aan talkshowtafels.

In 2021 publiceerden we tientallen onderzoeksverhalen in De Groene Amsterdammer over onder meer frauderende penningmeesters, falend toezicht op milieuregels, de grootste CO2-uitstoters in Europa en de slechte gezondheidszorg aan arbeidsmigranten. Een belangrijke samenwerkingspartner hierbij is Investico, een onafhankelijk platform voor onderzoeksjournalistiek. Via hen kwamen ook de Pandora Papers tot ons. Anouk Kootstra en Karlijn Kuijpers maakten deel uit van het internationale ICIJ-consortium dat twaalf miljoen geheime documenten uit belastingparadijzen in handen kreeg. Eén Nederlander had hierin als tussenpersoon een opvallende rol, zo onthulde het tweetal in ‘De man die miljoenen verstopt’. Bij het door hem opgerichte bemiddelingskantoor in Monaco kunnen rijke mensen die minder belasting willen betalen overigens nog steeds terecht.

De corona-pandemie is natuurlijk ook een voortdurend onderzoeksgebied geweest, waarbij onze wetenschapsmedewerker Jop de Vrieze een vooraanstaande rol speelde. Een must read is nog steeds het onderzoek dat hij samen met Nieuwsuur verrichtte naar de Nederlandse coronastrategie. Uit bestudeerde stukken en tientallen gesprekken met nationale en internationale experts en direct betrokkenen doemt een Nederlandse eigen weg op die veel meer op het ontstaan van groepsimmuniteit was gebaseerd dan wordt toegeven.