DEBUTEN IN HET KOMENDE SEIZOEN

HONDERD WOORDEN VOOR GRIJS
bij Querido
Na Iris Koppe, Wiegertje Postma, Ebele Wybenga, Renske van de Greef opnieuw een debutant afkomstig van NRC’s jongerensite Spunk: Hannah Buenting (1984). Over het jonge meisje Teun, dat met een gebroken hart op zoek naar zichzelf bij een wandelvakantie voor oude mensen belandt.

DE MASKILIM
bij Prometheus
Met de naderende eschatologie, de bijbelse eindtijd, in het vooruitzicht, worstelt een chassidische jood met zijn eigen verleden. Geschreven door Menno Haaijman (1946), docent Nederlands bij inburgeringscursussen.

BOUWEN DOE JE ZO
bij Cossee
Tragikomisch verhaal over de verbouwing van een monumentaal grachtenpand, van de hand van voormalig bouwvakker Gerard van Hagen (1958).

ALLEEN BESTAAT NIET
bij Augustus
René Poort (1958) levert met Alleen bestaat niet een roman af waarin de Bildung van buitenbeentje Erik wordt voltooid in verschillende fasen van zijn leven.

TEGENNATUUR
bij Atlas
Een jonge wetenschapper komt te werken bij een Amerikaanse professor wiens specialisme het is onoplosbare problemen op te lossen. Samen moeten ze bedenken hoe ze een natuurgebied kunnen redden. Michel van Eeten (1970) is universitair hoofddocent.

1953
bij De Bezige Bij
Grote titel, nu al: voor het debuut van acteur/regisseur/scenarioschrijver Rick Launspach (1958) over de watersnoodramp van 1953 toonden zeventien uitgeverijen interesse. De verfilming is op handen.
…………………………………………………………………………………………………

Boeken over poezie en literatuur op komst

LISA KUITERT (RED.)
DE LEZENDE LUCEBERT. BLIOTHEEK VAN EEN DICHTER.
Van Tilt, ca. 352 blz., ca. € 36,90 (oktober)
Welke boeken heeft Lucebert gekocht, gelezen, verslonden? Inventarisatie van een persoonlijke bibliotheek, die uit meer dan vijfduizend boeken bestond.

HUGO VERDAASDONK
SNIJVLAKKEN VAN DE LITERATUURWETENSCHAP.
Van Tilt, ca. 288 blz., ca. € 19,95 (oktober)
Magnum opus van de vorig jaar overleden literatuurwetenschapper, die onderzocht hoe oordelen tot stand komen (van literaire jury’s bijvoorbeeld, maar ook van gewone lezers) over wat goede literatuur is.