Het komitee (3)

Het artikel ‘Exit het Palestina Komitee’ toont weer eens duidelijk waar dit weekblad staat. Ook in het verleden zijn artikelen van een dergelijke strekking in De Groene gepubliceerd. En ook nu weer staat er een kop boven die de lading van de paar bij elkaar geraapte interviews niet dekt. Want ‘exit’ is het Palestina Komitee zeker niet. Misschien is het nog niet tot De Groene doorgedrongen dat we in de jaren negentig leven.

Het Palestina Komitee is zich daar echter wel van bewust en gaat met de tijd mee. Dus in plaats van ‘alleen maar’ te protesteren tegen de voortdurende Israelische bezetting van Palestina, vinden er (onderwijskundige, economische) activiteiten plaats die passen in dit tijdsbeeld van professionalisering en 'nieuwe zakelijkheid’. Dat hiermee niet de pers wordt gehaald, is een feit. Maar het Komitee bereikt met deze activiteiten wel groepen die het tien jaar geleden nooit bereikt zou hebben. Dus het Komitee 'exit’? Nee, terug van weggeweest!
Amsterdam, JOLANDA VAN DIJK, medewerkster Palestina Komitee