Het kwezelgehalte…

Het Kwezelgehalte Van Uw Persoon Is Zodanig Dat Het Mij Niet Zal Lukken De Verfomfaaide Resten Van Uw Innerlijk In De Plooi Te Strijken