‘Het uitsluiten van hele bevolkingsgroepen.’ Wanneer iemand dat tegenwoordig als verwijt hanteert (‘Wilders wil hele bevolkingsgroepen uitsluiten!’), dan wordt bedoeld dat Wilders alle moslims terug wil sturen naar Marokko. Wilders kan tien, twintig keer beweren dat dit niet waar is, en dat hij alleen criminele moslims wil wegsturen – hij blijft het verwijt horen. Het uitsluiten van een bevolkingsgroep wordt als niet-ethisch beschouwd en daarom als onrechtvaardig en niet wenselijk. Tenminste, ik geloof dat dat de redenering is van de tegenstanders van Wilders.
Laten we eens veronderstellen dat Wilders wél ‘alle moslims’ bedoelt. ‘Alle moslims het land uit.’ Hoe onrechtvaardig is dat? Moslims kiezen zelf voor hun geloof. Wilders kiest voor iets anders, want hij vindt dat moslimgeloof eng. Hij ziet moslims – en hij onderbouwt dat ook (ik laat even in het midden of dat klopt of niet) – als nazi’s, en eigenlijk zegt hij dus: nazi’s, het land uit! Ik wil geen nazi-staat hier.’
Is het vreemd om nazi’s het land uit te willen hebben?
Nou nee. Nazi’s willen geen democratie, ze hebben een Uebermenschen-theorie, het zijn antisemieten, ze hebben een vooroordeel ten aanzien van ‘zwakken’ zoals negers, homo’s en vrouwen. Die ben je liever kwijt dan rijk, zou ik zeggen.
Waar het dus om gaat is dit: zijn de argumenten van Wilders valide genoeg om te stellen dat moslims eigenlijk nazi’s zijn?
‘Het uitsluiten van bevolkingsgroepen’ zou alleen onrechtvaardig en ‘niet-ethisch’ zijn als die bevolkingsgroep zelf geen verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat ze een groep is. Homo’s of vrouwen, of negers, joden. Ik weet wel dat het in de jaren zeventig nog even mode was dat je je seksuele voorkeur zou kunnen kiezen, maar dat heeft nog geen jaar geduurd. (Hoewel, mijn oom Wim, Willem Oltmans, bleef tegen mij zeggen: ‘Als je je overgeeft aan mijn hartstocht, wil je nooit meer anders… dat heb ik al bij zoveel hetero’s meegemaakt…’)
Aan de andere kant zou je kunnen betogen dat diepgelovigen eigenlijk geen keuze hebben. Ze weten niet beter. Ze begrijpen niet dat ze hun eigen geloof kunnen kiezen en dat ze voor die keuze zelf verantwoordelijk zijn. Ik ken katholieken die ineen zouden storten als hun katholicisme wegviel; ze zouden in een ernstige crisis terechtkomen wanneer hun God niet zou bestaan. En je zou nu kunnen beweren dat het heel onrechtvaardig zou zijn als je deze mensen, middels een politiek besluit, zou dwingen een andere levensbeschouwing aan te nemen. Jij bent dan verantwoordelijk voor de crisis die zij mogelijkerwijs krijgen.
Maar als dat zo is, dan zijn zij op hun beurt ook verantwoordelijk voor de crisis die ik oploop als ik merk dat mijn cultuur en mijn vrijheid en mijn manier van denken met voeten worden getreden door hun geloof dat mij wil overtuigen van hun superioriteit.
Stel dat ik tegen Agnes Kant zou zeggen: ‘U wilt een hele bevolkingsgroep, namelijk de rijken, uitsluiten door ze extra te belasten. U jaagt ze daarmee het land uit. Dat weet u net zo goed als ik.’ We vinden dat minder erg dan moslims, omdat we meteen denken: o die rijken… die redden zichzelf wel.
Maar bij mensen met een geloof ligt dat meteen anders, terwijl daar in feite geen reden voor is. Je kunt het ‘onverstandig’ noemen om een grote groep mensen de grens over te zetten – en misschien is dat ook wel zo – maar dat is het dan ook.
Er is een verschil tussen ‘alle Marokkanen het land uit’ of ‘alle islamieten het land uit’.
Het eerste zou ik ernstig bedreigend vinden, het tweede zou ik toejuichen.