Rome – De Italiaanse justitie is afgelopen week zwaar op de vingers getikt door het ehrm in Straatsburg. In een groepsverkrachtingszaak in Florence uit 2008 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat ‘niet-respectvol, onterecht becommentariërend en seksistische vooroordelen bevestigend’ is geoordeeld en gemotiveerd door het hof van hoger beroep in Florence. De zeven volwassen daders die met z’n allen op een parkeerplaats een jonge vrouw van 23 verkrachtten na afloop van een feest bij Fortezza del Basso waren in 2015 in hoger beroep vrijgesproken door het gerechtshof van Florence.

Weliswaar was de groepsverkrachting ‘een weinig verkwikkelijke situatie waarvoor geen van de deelnemers de schoonheidsprijs verdient’, aldus het Italiaanse hof in 2015, ‘maar in strafrechtelijk opzicht niet verwijtbaar’. Met ‘geen van de deelnemers’ werd ook het slachtoffer bedoeld. Want, zoals het door de eeuwen heen altijd is geweest: het was de schuld van de vrouw, die behoorlijk veel drank op had, zoals op dit soort feesten meer gebeurt. Los daarvan viel er volgens het hof van Florence nog van alles meer op haar aan te merken. ‘Mij is tijdens de zitting gezegd, en in het vonnis staat ook geschreven, dat ik een slordig leven leid, dat ik een “verwarde seksuele identiteit” heb en dat ik “provocerend, exhibitionistisch borderline-gedrag” vertoon’, vertelde het inmiddels 36-jarige slachtoffer aan La Repubblica. Ze was Italië ontvlucht na de uitspraak die haar verkrachters op vrije voet door Florence liet lopen.

‘Het hof was alleen benieuwd naar met hoeveel mensen ik vóór de verkrachting naar bed was geweest, of ik ooit met een meisje had gezoend, wat voor ondergoed ik aan had, of ik hakken droeg, waarom ik aan body art deed, kortom: of ik eigenlijk geloofwaardig was volgens de Italiaanse mores, die alleen meisjes ingeklemd tussen aanrecht en parochie als geloofwaardige categorie beschouwt’, herinnert het slachtoffer zich. Na de uitspraak heeft ze een aantal keer zelfmoord proberen te plegen.

Een zaak voorleggen aan het ehrm in Straatsburg is een kostbare kwestie waar je een lange adem voor moet hebben. Meestal is dat bij privé-personen die ook nog een grote dreun hebben opgelopen niet het geval. Het ‘meisje van Fortezza del Basso’, zoals ze zichzelf noemt in de sociale media, heeft veel losgemaakt in Italië. Haar zaak is naar Straatsburg gestuurd op kosten van de Italiaanse vereniging van Blijf-van-mijn-lijf-huizen.