Margriet en Pieter van Vollenhoven trokken verleden jaar in gezelschap van een aantal Nederlandse journalisten, onder wie Story-sterverslaggever Willem Oltmans, naar Canada. Oltmans liet bij die gelegenheid een uiterst prettige indruk na bij de prinses. ‘Wat een aardige man, waarom hebben ze die veertig jaar getreiterd’, moet Margriet hebben gezegd. Van Vonderen vertelde dat door aan Broertjes, via wie het weer bij Oltmans terecht kwam. Voor de zeventigjarige journalist klonk het als muziek in de oren. Margriets opmerking sloot immers naadloos aan bij het proces dat Oltmans tegen de staat voert op grond van een aanhoudende campagne die Buitenlandse Zaken tegen hem heeft gevoerd (zie daarover onder meer Oltmans’ boek Persona non grata). Oltmans is al geruime tijd bezig met dit proces, waarbij hij 2,8 miljoen gulden schadevoergoeding eist voor de door Luns en zijn nazaten veroorzaakte loonderving. Margriets opmerking kan daarbij als extra bewijsmateriaal dienen. Vandaar dat Oltmans de prinses onmiddellijk besloot te dagvaarden. Bij de eerstkomende ronde van het proces-Oltmans - 12 maart bij de Haagse rechtbank - is de prinses nog niet aan de beurt. Dan worden Ria Lubbers, oud-kamerlid Piet Stoffelen, Pieter Broertjes, chef beveiliging Koninklijk Huis kolonel F. Lamerus en Jessa van Vonderen gehoord. Voor de daarop volgende ronde wordt Margriet zeker gedagvaard, evenals Hans van den Broek en Arthur Docters van Leeuwen.
Of de affaire-Oltmans echter de enige reden is van de val van Jessa van Vonderen (zij is inmiddels vervangen door marine-kapitein Fred van Leeuwen) valt te bezien. Feit is dat het Oranjehuis dezer dagen door de ene affaire na de andere wordt bezocht. Het onomstotelijke bewijs dat Gerard Aalders en Coen Hilbrink in hun boek De affaire- Sanders hebben geleverd voor het NSDAP-lidmaatschap van prins Bernhard is vanzelfsprekend ook een groot pijnpunt. Daarnaast zit er bij uitgeverij De Papieren Tijger een boek in de pijplijn van historicus J. G. Kikkert, met daarin het relaas van een buitenechtelijk kind van Bernhard. Ook dat wordt door de vorstin met argusogen bekeken. Een affaire die de komende tijd ongetwijfeld ook om zich heen zal slaan heeft de financieel adviseur van Beatrix, Frits Salomonson, als stralend middelpunt. Salomonson wordt in het rapport van de commissie-Van Traa omschreven als een malafide advocaat vanwege zijn rol in een grootscheepse witwasoperatie van drugsgeld van het Klaas Bruinsma-imperium via het bedrijf Text Lite. Een forse beschuldiging, te meer daar Salomonson ook al eens in verband werd gebracht met de witwaspraktijken waar zijn protege Oscar Hammerstein van werd beschuldigd. Inmiddels heeft Salomonson zijn vertrek uit de advocatuur aangekondigd. Wat volgt?