Zaterdag, tijdens de VVD-conferentie Veiligheid & Criminaliteit in Rotterdam, was de stemming ronduit naargeestig. De school die de VVD in de buurt van diergaarde Blijdorp had afgehuurd, stond onder zware politiebewaking. Zelfs Annelize van der Stoel, progressief-liberaal kamerlid, werd bij binnenkomst gecontroleerd op bommen in haar handtas. Kennelijk worden onverkiesbare kandidaten als potentieel gevaar gezien.
De conferentie zelf had een hoog OSM-gehalte (Ons Soort Mensen). Hans Dijkstal probeerde bij aanvang nog een lans te breken voor een zekere luchthartigheid (‘Laten we nu niet gelijk over represssieve maatregelen praten, we hebben die naam toch al zo’), maar dat mocht niet baten. Naarmate de verkiezingsdag dichterbij komt krijgt de VVD weer uitgesproken reactionaire trekjes. Illustratief in dat verband was de rede van de Vlaamse VLD-liberaal Marc Verwilghen, die als voorzitter van de commissie-Dutroux kwam uitleggen dat het in Nederland dankzij Bolkestein en de ook aanwezige Frits Korthals-Altes allemaal een stuk beter was geregeld. Dutroux, Nihoul en alle andere verdachten in de Belgische kindermoordaffaire moeten volgens Verwilghen worden gezien als slachtoffers van de ‘seksuele ontvoogding’ zoals die in de jaren zestig in Leuven gestalte kreeg. Een dergelijk apocalyptisch visioen over de ware geest van de sixties hebben we zelfs uit de mond van Bolkestein nog niet mogen noteren.
De VVD zinkt langzaam maar zeker steeds verder weg in het moeras van de enquˆte-onderzoeken. Bolkestein gooit nu alles op die ene vermeende joker die hij in handen heeft: de migranten. De vrome beloftes bij aanvang van de campagne dat hij zaken als asielzoekersproblematiek onbesproken zou laten, blijken loos. De VVD-staf beseft heel goed dat alleen daarmee gescoord kan worden. Een enquˆte van de GPD naar het gedachtengoed van 40.000 Nederlanders wees uit dat xenofobie zo'n beetje politieke hartstocht nummer ÇÇn geworden is. De Telegraaf helpt een handje mee met SOS-berichten over massale vechtpartijen tussen Marokkaanse jongeren en politie in Amsterdam-West. Bolkestein gooit zich nu helemaal op deze groeimarkt. Hij waarschuwde dat er een horde van een half miljoen ontheemden in aantocht is als Kok zijn zin krijgt. Bolkestein speelde weer de rol van de ruiter van de Apocalyps. Zaterdagavond deed hij het nog eens dunnetjes over in Vara’s Lagerhuis.
Deze nieuwe noodstrategie kostte Bolkstein reeds zijn belangrijkste adviseur minderhedenbeleid. David Pinto, directeur van het Intercultureel Instituut Amsterdam, VVD-lid en allochtoon, verklaart grote spijt te hebben van zijn band met de VVD-leider. ‘Bolkestein misbruikt mijn onderzoek voor politiek gewin’, zegt Pinto. ‘Ed. van Thijn had me er al voor gewaarschuwd.’ In het jongste nummer van De Allochtonenkrant gaf Pinto aan dat Bolkestein voor hem totaal heeft afgedaan. ‘Eigenlijk had ik mijn lidmaatschap van de VVD al willen opzeggen’, vertelt hij over de telefoon. ‘Maar Hans Wiegel, die een stuk humaner over migranten denkt, heeft me gezegd: “Wacht daar nog even mee.” Misschien is er verandering op komst.’
Pinto, van joods-Marokkaanse afkomst, maakte tien jaar geleden geschiedenis door in een ingezonden stuk in de Volkskrant te beweren dat allochtonen in Nederland worden ‘doodgeknuffeld’. Frits Bolkestein pikte dat signaal op en maakte het tot kern van een al even historische rede in Zwitserland, over taboes op minderheden die doorbroken zouden moeten worden. Sindsdien was Pinto de voornaamste raadgever van Bolkestein als het ging om migrantenzaken. Pinto: ‘Bolkestein verdraait mijn idee‰n en suggesties en gebruikt ze negatief. Ik heb gezegd dat men migranten niet moet doodknuffelen. Maar daarmee bedoelde ik niet dat ze dan moeten worden doodgeknuppeld. Maar dat is wel precies waar de politie in Amsterdam tegenwoordig mee bezig is. Daar worden twaalfjarigen opgesloten, jongeren worden keihard gemept. Bolkestein met zijn zero tolerance staat dat allemaal te bejubelen. Sinds de affaire-Van Baalen snap ik waar die tactiek vandaan komt.’
Pinto heeft naar eigen zeggen nog vaak geprobeerd zijn leider op andere gedachten te brengen. Maar tevergeefs. ‘Ik belde hem nog vanuit de auto op toen ik had gehoord dat hij zou gaan pleiten voor verplichte spreiding van moslims. Ik zei toen tegen hem: “Doe het niet, je gaat toch ook niet praten over spreiding van joden of christenen?” Ik ben nog naar zijn kamer geweest om hem een boek van LÇvy-Strauss te geven over de valkuilen van het superioriteitsdenken. Ik heb hem zelfs nog aangeboden om hem te betalen als ik hem een dag lang mocht uitleggen over hoe interculturele communicatie werkt. Maar ik sprak tegen dovemansoren. Het gaat Bolkestein alleen maar om macht.’
Pinto vreest dat hij, la Frankenstein, een monster heeft gecre‰erd. ‘Ik probeerde een brug te zijn tussen de VVD en de migranten, maar dat gaat niet.’