De VVD wil af van de positieve actie. Het voorkeurbeleid voor vrouwen en migranten is uit de tijd, vinden de liberalen. Minder heden hebben hun inhaalslag kunnen maken en autochtone mannen voelen zich inmiddels achtergesteld, meent kamerlid Ruud Luchtenveld. Vier jaar voor Pim maakten illustere publicisten als Bart Croughs en Gerry van der List graag en succesvol mensen boos met dit soort opmerkingen. Hun stukjes waren «het nieuwe treiteren» in de krant. Dat raakt nu ingeburgerd in de gevestigde politiek. «Links» pesten is doel van het nieuwe treiteren en inconsistentie het middel. Eerst over dat laatste. VVD-minister Kamp wil meer vrouwen in het leger en nota bene alle regeringspartijen willen eigenlijk wat doen aan migrantenspreiding op de woningmarkt. Dat vergt allemaal discriminatie, maar daarover hoor je de liberalen niet.

Dan nu het pesten. In de Verenigde Staten heeft het Hooggerechtshof onlangs het positieve-actiebeleid van de rechten faculteit van de Universiteit van Michigan goedgekeurd. Die faculteit vergelijkt bij het toelatingsbeleid niet alleen kleur maar de totale achtergrond van kandidaat-studenten. Daarbij speelt de overweging dat iemand een ras vertegenwoordigt dat in de top van de maatschappij minder voorkomt een rol. Dat was pas discriminatie, vonden afgewezen witte studenten die hier de dupe van werden en ze liepen naar de rechter (overigens gesteund door president George Bush). Een teken aan de wand was echter dat multinationals als Coca-Cola en IBM zich vervolgens uitspraken vóór het positieve-actiebeleid. Zonder de mogelijkheid een gekleurd personeelsbestand na te streven, verspelen de bedrijven op de wereldmarkt allerlei vormen van krediet. Ook het leger heeft zich al lang en breed voorstander van de positieve actie verklaard: doordat er in Vietnam te weinig zwarte officieren waren, gingen veel gevechten nodeloos verloren.

Het Hof, waarvan het merendeel der rechters overigens een zeer conservatieve achtergrond heeft, oordeelde dan ook dat het nastreven van diversiteit in dienst staat van het algemeen belang. Het land heeft een diverse bevolking, dus moet het ook een diverse hoogopgeleide elite hebben.

Dat niet-progressieve bolwerken als het bedrijfsleven en het leger deze opvatting delen, maakt duidelijk dat de coalitie tegen positieve actie bestaat uit ideologen en niet uit praktijkmensen. Tegen het voortrekken van achterstandsgroepen zijn betekent dat je de discussie opzoekt, niet dat je streeft naar een in jouw ogen zo rechtvaardig mogelijke maatschappij of naar het oplossen van problemen. Het is het soort verwijt dat je vroeger radicalen kon maken, die onwezenlijke verhalen ophingen over het arbeidersparadijs. Niet dat daarvan één mens beter werd, maar zo stond het nu eenmaal in hun boeken. Je ziet dat ideologische denken ook in Nederland weer opleven, in de behoefte aan het bestrijden van vermeende politieke correctheid. Het feit dat de VVD het voorkeurbeleid voor andere zeurpieten (zieken, bejaarden en gehandicapten) wél wil handhaven, onderstreept dit strategisch verlangen. Aan het gelazer met pasjes en uitzonderingen houden ze vast, dus naar minder regels streven de liberalen niet. Het gaat erom vrouwen en migranten op hun plaats te zetten. Dat zijn iconen van links en daar ageert het nieuwe treiteren tegen. Je zult de komende tijd zien dat er op deze manier nog een hoop te pesten valt.