Islamabad – Bij het ochtendgloren blèrden voor het laatst de geiten in mijn buurt. Daarna werd het stil en nog dagen nadien lagen de bermen en de parken vol met kadavers. Volgens de wet moet elk dier naar een slachthuis, maar met de stijgende prijzen voor geiten en abattoirs doet een gewone Pakistaan de slacht liever zelf in zijn voortuin of op straat. Het afval lag dagenlang in de hitte te rotten tot de vuilnisophaaldienst na een week weer aan het werk ging.

Een groeiende groep Pakistanen stelt nu de geldende praktijk van het Offerfeest ter discussie. Hoeveel eeuwen geleden mocht Ibrahim van de profeet een schaap in de plaats van zijn zoon offeren? Bovendien werden er toen niet op één dag miljoenen dieren geslacht. Vlees was een luxe.

Klimaatverandering bestond nog niet. Vleesconsumptie draagt wel voor veertig procent bij aan de opwarming van de aarde. Reken maar uit hoeveel de offerdieren bijdragen aan de CO2-uitstoot. Pakistan behoort tot de groep van zwaarst getroffen landen door de klimaatverandering. Kan er geen vervanging komen voor al dat vlees?

De meerderheid van de Pakistanen – vooral de Pathanen in het noordwesten van het land – denkt er niet over om minder vlees te eten. Er gaat niets boven een goed stuk schaap of geit. Bij iedere maaltijd staan minstens drie verschillende vleesgerechten op tafel.

Binnen milieuorganisaties wordt er wel een debat gevoerd over de vraag of het Offerfeest ook vegetarisch zou kunnen. ‘Niet het vlees of bloed van het geofferde dier zal Allah bereiken, maar je liefde voor je medemens’, citeert Mohammed Salman uit de koran. Hij is zelf een vegetariër. Bij het Offerfeest at hij een bak met groente en tofu.

‘Een belangrijk onderdeel van het Offerfeest is dat je doneert aan de armen’, legt Salman uit. Hij geeft het geld dat hij anders aan een dier zou hebben besteed aan een liefdadigheidsorganisatie. Hij brengt als niet-vleesetende met evenveel plezier het feest bij zijn familie door.

Pakistanen zouden zich volgens Anila Khan van de dierenbevrijdingsorganisatie Cawo best wat meer om de rechten van dieren mogen bekommeren. ‘De profeet was een dierenliefhebber. Geweld tegen dieren wordt in de koran afgedaan als een misdaad.’ Ze eet geen vlees. Het Offerfeest is volgens haar een slachtpartij die zich bij de barbecue afspeelt.