Het essay werd begin- en ijkpunt voor de tweede feministische golf. Vijfenveertig jaar na publicatie is er veel ten goede veranderd in de maatschappelijke positie van vrouwen. Wettelijke barrières zijn opgeruimd. Gelijke rechten zijn verkregen. Onder jonge hoogopgeleiden zijn vrouwen nu of zeer binnenkort in de meerderheid, net als in sommige beroepsgroepen. Maar nog steeds werken vrouwen bij voorkeur parttime en verrichten ze meer zorgtaken dan de man.

Wat heeft de vrouwenemancipatie voor mannen betekend? En wat betekent het voor de samenleving? Hebben mannen nu meer plichten dan rechten? Trekken ze ook aan het kortste eind in het onderwijs? Speelt onze nationale traditie mee bij de rolverdeling? Of zijn er natuurlijke verschillen waar geen cultuur tegen op kan? En hoe zit met het Kwaad, dat te beginnen met Eva vertegenwoordigd werd door de Vrouw - is dat nu het domein van het Mannelijke geworden? Ten slotte: wat betekent dat voor het schrijverschap en de literatuur?

Op deze en andere vragen wordt ingegaan in de essays die verzameld zijn in het themanummer ‘Het Onbehagen bij de Man’, met bijdragen van Cornel Bierens, Els Kloek, Aleid Truijens, Ger Groot, Edzard Mik, H.M. van den Brink en een drieluik van Bas van Putten. Acht vrouwelijke auteurs reageerden met een korte bijdrage op de vraag ‘Wat wil de vrouw (van de man)’, te weten: Maria Barnas, Ineke van den Bergen, Christien Brinkgreve, Elma Drayer, Ester Naomi Perquin, Vonne van der Meer, Franca Treur en Maartje Wortel.

Tijdens de presentatie van het nummer op woensdag 7 maart, de vooravond van Wereldvrouwendag, leidt H. M. van den Brink het thema in, brengen Bas van Putten en Maartje Wortel hun Gids-bijdrage ten gehore en geeft Xandra Schutte commentaar op het nummer.

Toegang gratis, aanmelden via www.spui25.nl, locatie Spui 25