Dit toekomstvisioen is te vinden in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap die staatssecretaris Zijlstra vorige week presenteerde. Het rapport geeft studenten en docenten stof tot nadenken. Want om ervoor te zorgen dat de wens van Zijlstra uitkomt, zal het hele hoger onderwijs in beweging moeten komen. Zo moeten universiteiten zich meer specialiseren en zich vooral richten op onderzoek dat de ‘verdiencapaciteit’ van Nederland vergroot. Daarbij moeten ze, in kleinere groepen, meer onderwijs geven. Financiering wordt niet meer gebaseerd op het aantal uitgedeelde diploma’s maar op deze criteria.

Voor studenten komt de lat hoger te liggen. Dat betekent: niet studeren voor een afbraakprijs, maar meer betalen voor goed onderwijs. Niet drie studies proberen en er nul afmaken, maar meedoen aan selectieprocedures en studiekeuzegesprekken om een plek te veroveren. Niet eindeloos herkansen, maar tentamens halen of wegwezen.

Deze hervormingen zijn hard nodig. Het ideaal van vrij toegankelijk onderwijs voor iedereen resulteerde in propvolle collegezalen, abominabele studierendementen en ontmoediging van talent. Diplomafinanciering zette aan tot het verlagen van de slagingseisen en het aanbieden van ‘alternatieve afstudeerroutes’. De term ‘zesjescultuur’ is inmiddels bijna een cliché geworden. Het is goed om studenten meer onder druk te zetten, maar Zijlstra’s zonnige toekomst heeft een donker randje. Doordat de universiteit exclusiever wordt gemaakt, zal de instroom op het nu al overbelaste beroepsonderwijs toenemen. Ook zal het selectieklimaat nieuwe ongelijkheden opleveren. De middelbareschoolresultaten van meisjes zijn structureel beter dan die van jongens. Mogelijk gevolg: meisjes vinden eenvoudig de weg naar het wetenschappelijk onderwijs, jongens buigen af richting hbo. Het beroepsonderwijs dreigt een afvoerputje te worden. De Strategische Agenda rept weliswaar over kleinschaligheid en betere begeleiding, maar extra mankracht is duur en de staatssecretaris houdt de knip dicht.

Hier lijkt de bezuinigingsopdracht een dogma te worden. In 2010 rekende de OESO uit dat iedere euro geïnvesteerd in hoger in onderwijs de samenleving één euro en tien cent oplevert. Deze logica lijkt nog niet tot het kabinet doorgedrongen. De staatssecretaris kiest ervoor zijn plannen te bekostigen door hogescholen en universiteiten die onvoldoende meewerken te korten op hun budget.

Het visioen van Zijlstra, hoe mooi het ook klinkt, is een zero-sum game voor zowel instellingen als studenten. Voordeel voor de één betekent verlies voor de ander. Zolang Zijlstra die koers aanhoudt, wordt 2025 slechts voor enkelen een jubeljaar. De rest wacht teleurstelling. Het zou daarom passend zijn als het kabinet hetzelfde doet als het van studenten vraagt: meer betalen voor goed onderwijs.