Geesteswetenschappen

Het onderzoek naar de stand van zaken

De Groene Amsterdammer legde begin dit jaar drie vragen voor aan een selectie van Nederlandse geesteswetenschappers:

Wat is volgens u de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied?

Hoe ziet u de toekomst van uw discipline?

Wat is het belang van de geesteswetenschappen?

Wij vroegen ruim 350 onderzoekers in de filosofie, de geschiedenis, de taalwetenschap, de talen, de kunstgeschiedenis, de archeologie, de cultuurwetenschappen, de religiestudies, de film- en mediastudies, de literatuurwetenschap en de musicologie om mee te doen. 103 wetenschappers stuurden een bijdrage in. Hun antwoorden vormen de basis van dit nummer, waarin we tien revoluties in de geesteswetenschappen presenteren. Samen tonen ze de vitaliteit van de humaniora. U kunt alle bijdragen in hun geheel nalezen op groene.nl.

Dit is het derde grote onderzoek naar de stand van zaken in de wetenschap dat De Groene ondernam. In 2011 peilden we onder ruim tweehonderd gamma- en alfawetenschappers wat de grootste hedendaagse problemen van Nederland zijn. In 2012 verscheen ons onderzoek over de grootste doorbraken in de bètawetenschappen volgens honderd exacte wetenschappers. Ook deze onderzoeksdossiers zijn in hun geheel na te lezen op onze site.