De missie van dit kabinet is: meer markt en minder subsidie voor cultuur. Bezuinigingen, BTW-verhoging en andere maatregelen hebben grote gevolgen voor zowel de commerciële als de gesubsidieerde cultuursector. Wat betekent dat voor stad en regio? Ondersteunen die de keuzes die het rijk maakt? Buigen ze mee of bieden ze tegenwicht? En kunnen de doelstellingen van brede toegankelijkheid, spreiding en kwaliteit wel gehandhaafd worden?

Bastiaan Vinkenburg van Bureau Berenschot geeft een geactualiseerd overzicht van inkomsten en uitgaven in de sector. Gerard Marlet van Atlas voor Gemeenten presenteert de resultaten van zijn onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van de bezuinigingen op de cultuursector. Aan de hand van deze gegevens zal onder leiding van Ruben Maes worden gedebatteerd met wethouders van verschillende gemeenten en cultuurwoordvoerders uit de Tweede Kamer over bovenstaande vragen.

(Persbericht)